Kontakt

Kultura Wsi

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi wznowił w 2021 roku wydawanie popularnonaukowego kwartalnika „Kultura Wsi. Ludzie Wydarzenia Przemiany”. Poprzednim wydawcą, wychodzącego w latach 2014-2016 kwartalnika, była Centralna Biblioteka Rolnicza. Jest to czasopismo popularnonaukowe, bogato ilustrowane, które w przystępny, atrakcyjny sposób przybliża dziedzictwo kulturalne wsi, a także podejmuje zagadnienia przemian na wsi. Jest to jedyne pismo popularnonaukowe zajmujące się etnografią. Staramy się w każdym numerze, jak najwięcej miejsca poświęcić osobom działającym na rzecz zachowania kultury wsi: społecznikom, pracownikom ośrodków kultury. W każdym numerze przedstawiamy także twórców ludowych: malarzy, rzeźbiarzy, muzyków, poetów. Oprócz tego można w nim znaleźć także informacje o wydarzeniach kulturalnych. Czasopismo, wydawane w nakładzie 2500 egzemplarzy, wysyłamy do gminnych ośrodków kultury i bibliotek w całej Polsce. Okładka każdego numeru kwartalnika nawiązuje do pory roku. Publikujemy artykuły przedstawiające życie mieszkańców wsi w każdym jego aspekcie, zarówno w latach minionych, jak i współczesnych.

Kontakt do redakcji: 
redakcja@nikidw.edu.pl

Kolportaż: kolportaz@nikidw.edu.pl

Więcej o możliwości zakupuhttps://sklep.nikidw.edu.pl
Zamówienia można składać na adres: sklep@nikdw.edu.pl


Prenumerata

Całoroczna prenumerata krajowa w wersji papierowej obejmuje cztery numery czasopisma (z okazjonalnymi dodatkami), które ukazują się w miesiącach: marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień i są sukcesywnie przesyłane prenumeratorom.

Cena za cały rok: 80 zł brutto (zawiera koszt wysyłki krajowej czterech numerów).

Informacje także pod adresem redakcja@nikidw.edu.pl

Wysyłka czasopisma następuje po dokonaniu płatności.


 

Kontakt

tel. (+48) 22 380 98 00
email: sekretariat@nikidw.edu.pl
ul. Krakowskie Przedmieście 66
00-322 Warszawa

2023 © Copyright Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi
Created by Openform