Kontakt

Konkursy

Konkurs „Korzenie i skrzydła”

 

 

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi jest organizatorem konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską na temat kultury i dziedzictwa obszarów wiejskich w Polsce pn.: „Korzenie i skrzydła”. W konkursie są oceniane prace doktorskie i magisterskie. Mogą być one zgłaszane przez autorów, promotorów, recenzentów, jednostki naukowe, instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe.

Celem konkursu jest wspieranie młodych naukowców i ich promotorów – badaczy kultury i dziedzictwa obszarów wiejskich oraz stymulowanie środowiska akademickiego do kontynuacji i zintensyfikowania badań w tym zakresie. Poprzez naszą inicjatywę chcemy także popularyzować wyniki oryginalnych badań naukowych poświęconych tej tematyce.

Konkurs realizuje główne zadania Instytutu, którymi są m.in. dokumentowanie, analiza i wieloaspektowa interpretacja oraz popularyzacja dziedzictwa wsi w pełnym spektrum. Pragniemy wzmocnić nurt badań nad dziedzictwem niematerialnym, materialnym, historycznym i przyrodniczym polskiej wsi, by nie tylko chronić wartości duchowe, tradycyjne umiejętności, zjawiska historyczne i obyczajowe. Przede wszystkim jednak chcemy stwarzać naukowo podbudowane systemowe narzędzia, które będą służyły tożsamości lokalnej jako znaczący czynnik rozwoju obszarów wiejskich w Polsce.

Nasz Konkurs jest skierowany do studentów i absolwentów wielu różnych kierunków z obszaru nauk humanistycznych, społecznych czy nauk o sztuce, w tym – stosujących w pracach dyplomowych metodologię folklorystyczną, etnologiczną i antropologiczno-kulturową.

Do tej pory zrealizowaliśmy 3. edycje Konkursu.

  1. edycja dotyczyła prac doktorskich obronionych w latach 2017–2021 oraz prac magisterskich obronionych w latach 2018–2021. Relacja z uroczystości wręczenia nagród.
  2. edycja dotyczyła prac magisterskich obronionych w latach 2018–2022. Relacja z uroczystości wręczenia nagród. 
  3. edycja dotyczyła prac doktorskich obronionych w latach 2019–2023. Relacja z uroczystości wręczenia nagród.

„Bajać na ludowo” – 2023

„Bajać na ludowo” – 2021

rok 2021

„Duchowe świadectwa kapliczek przydrożnych”

”Historia Kołem Gospodyń się toczy”

„Woda na młyn polskiego rolnictwa – tradycja i perspektywy gospodarki wodnej na polskiej wsi”

„Wielkanocna Rewia Palm i Koszyczków”

„Zero food waste – nie marnuję żywności”

rok 2020

„Tradycyjna Ozdoba Bożonarodzeniowa” 

„Ukryte w słowach” 

„Domowe przetwory w kolorach jesieni” 

„Tradycyjne Przetwory i Potrawy z Gęsiny”

„Łowcy skarbów kultury” 

„Wakacje na wsi #odkrywam” 

„Kuma kumie pomóc umie! Solidarni w zdrowiu i chorobie”

„Przednówek. Kiedy gotuję to nie marnuję”

Rewia Palm Wielkanocnych

 

Kontakt

tel. (+48) 22 380 98 00
email: sekretariat@nikidw.edu.pl
ul. Krakowskie Przedmieście 66
00-322 Warszawa

2023 © Copyright Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi
Created by Openform