Kontakt

Konferencje

Sympozjum „Etnomozaika. Współczesne dziedzictwo kulturowe wsi. 210 rocznica urodzin Oskara Kolberga”

 

 

14 marca 2024 r. w siedzibie Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi odbyło się Sympozjum zorganizowane przez Zespół Badań Etnograficznych. Wydarzenie miało na celu prezentację założeń projektu oraz utworzenie płaszczyzny do wymiany poglądów i prezentacji wyników pilotażowych badań w województwie podkarpackim.

Pierwsza część programu obejmowała prezentacje Zespołu Badań Etnograficznych, podsumowujące spotkania zespołu badawczego i wypracowane efekty w 2023 roku:

  • Izabela Wolniak (Koordynator Zespołu Etnomozaika – NIKiDW): „Wprowadzenie do projektu Etnomozaika”
  • dr Katarzyna Ceklarz (Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu/ Polskie Towarzystwo Ludoznawcze); „Etnomozaika – kolbergowskie inspiracje we współczesnej praktyce edukacyjnej”
  • Małgorzata Jaszczołt (Kierownik Działu Programowego – NIKiDW): „Metodologia badań w projekcie Etnomozaika. Idea”
  • dr Arkadiusz Jełowicki (Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie): „Badania, archiwum, publikacja – Etnomozaika w działaniu”
  • Elżbieta Dudek – Młynarska (Muzeum Etnograficzne w Rzeszowie): „Relacja z badań w województwie podkarpackim”

Drugą cześć programu zajęła debata pt. „Jak dzisiaj Oskar Kolberg badałby kulturę i dziedzictwo polskiej wsi?”, którą poprowadził dr Arkadiusz Jełowicki z udziałem zaproszonych reprezentantów ośrodków naukowo-badawczych i etnograficznych w Polsce. Wzięli w niej udział:

  • Magdalena Lica-Kaczan – Skansen Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim, Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku
  • dr hab. Katarzyna Smyk, prof. UMCS – Instytut Nauk o Kulturze UMCS
  • dr Katarzyna Waszczyńska – Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW
  • dr Filip Wróblewski – Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Program sympozjum:

 


Konferencja „Turystyka wiejska. Szanse-Perspektywy-Dobre praktyki”

 

 

30 listopada 2023 r. w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi odbyła się konferencja pt.: „Turystyka wiejska. Szanse- Perspektywy -Dobre praktyki”.

Celem konferencji było przedstawienie kierunków rozwoju turystyki wiejskiej oraz prezentacja dobrych praktyk i przedsięwzięć, które łączą kulturowe dziedzictwo wsi z turystyką. Wystąpili na niej zarówno profesjonaliści, którzy zajmują się tą dziedziną od strony teoretycznej, jaki i osoby, które już realizują tego typu działalność.

Naszym dążeniem była również ocena potencjału turystyki wiejskiej w Polsce, poznanie aktualnych potrzeb organizatorów wypoczynku i twórców produktu turystycznego opartego na dziedzictwie wsi oraz zaplanowanie działań wspierających ich pracę.

Program Konferencji

« z 2 »

 


„Wieś polska na przestrzeni wieków: od utraty niepodległości do I wojny światowej”

 

 

25 października 2023 r. Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprosił na konferencję „Wieś polska na przestrzeni wieków: od utraty niepodległości do I wojny światowej”

Wieś polska i jej mieszkańcy od dekad były obiektem zainteresowania historyków, etnografów, socjologów i demografów. Pierwsze w pełni naukowe prace na jej temat zaczęły powstawać w XIX w., m.in. Dzieła Wszystkie Oskara Kolberga. Przykładem są monografie, które wyszły spod pióra znakomitego polskiego historyka Franciszka Bujaka. W ostatnich latach wielowątkowe i wielopłaszczyznowe badania dziejów wsi, położnych w granicach dawnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów, przeżywają ponownie renesans wśród polskich, ale też coraz częściej zagranicznych historyków.

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom postanowił utworzyć platformę konferencyjną do wymiany myśli i poglądów związanych z dziejami wsi oraz polskich chłopów. W tym celu planowana jest realizacja cyklu konferencji poświęconych „Wsi polskiej na przestrzeni wieków”. W tym roku inaugurujemy projekt koncentrując się na tematyce przekrojowej, ukazującej losy chłopów i ich wiejskiego otoczenia od utraty niepodległości do I wojny światowej.

Prelegentami na konferencji byli badacze z Polski i zagranicy, a ich wystąpienia koncentrowały się wokół następujących zagadnień:

Sesja I Kultura materialna wsi (domy mieszkalne, dwory, budowle sakralne, budynki gospodarcze, budowle przemysłu rolnego, narzędzia rolnicze, itp.).

Sesja II Kultura niematerialna (obrzędy, rytuały, obyczaje, język w regionalnych

i lokalnych odmianach, stroje, muzyka, taniec, pieśni, legendy, bajki, tradycje życia sąsiedzkiego czy wspólnotowego, itp.).

Sesja III Zmiany własnościowe i demograficzne polskiej wsi.

Sesja IV Produkcja rolnicza oraz spółdzielczość wiejska.

 

Program Konferencji:

 

 


Konferencja „Chłopi polscy na przestrzeni wieków. Stan badań i perspektywy badawcze”

 

 

W dniach 10-11 lipca 2023 r. w gmachu Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi  odbyła się konferencja „Chłopi polscy na przestrzeni wieków. Stan badań i perspektywy badawcze”.

W ostatnich latach zintensyfikował się dyskurs na temat dziejów polskiej wsi, a zwłaszcza panujących tam stosunków społecznych i ekonomicznych, wobec upowszechniania wielu mitów – Organizatorzy Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi oraz Instytut Historii Akademii Finansów i Biznesu Vistula – zorganizowali konferencję z udziałem znawców historii wsi polskiej. Jej celem było ukazanie w miarę pełnego i zgodnego z aktualnym stanem badań naukowych obrazu stosunków i przemian wsi polskiej od X do początków XXI wieku, od problematyki historycznej poprzez zagadnienia etnohistoryczne, aż do narracji prowadzonej przez muzea zajmującej się historią wsi.

Program Konferencji:

 

Kontakt

tel. (+48) 22 380 98 00
email: sekretariat@nikidw.edu.pl
ul. Krakowskie Przedmieście 66
00-322 Warszawa

2023 © Copyright Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi
Created by Openform