Kontakt

Zamówienia publiczne

2024_BZP 00098372_01_P 2024_BZP 00098372_02_P

Informacja o wszystkich postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz.

Kontakt

tel. (+48) 22 380 98 00
email: sekretariat@nikidw.edu.pl
ul. Krakowskie Przedmieście 66
00-322 Warszawa

2023 © Copyright Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi
Created by Openform