Wczytywanie

O nas

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi powstał w wyniku połączenia z Centralną Biblioteką Rolniczą im. M. Oczapowskiego w Warszawie na podstawie Zarządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 76 z dnia 16 października 2019 roku.

Został powołany z inicjatywy Premier Beaty Szydło i Ministra Rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Instytucja nawiązuje do tradycji Państwowego Instytutu Kultury Wsi powołanego przez prezydenta Ignacego Mościckiego w 1936 roku.

Zgodnie ze statutem do zadań Instytutu należy:

 1. badanie, popularyzowanie, dokumentowanie i poszerzanie wiedzy na temat kultury mieszkańców obszarów wiejskich, w tym gromadzenie, ewidencjonowanie, przechowywanie, digitalizacja, opracowywanie, udostępnianie i zabezpieczanie materiałów i ich kopii, dotyczących kultury mieszkańców obszarów wiejskich;
 2. współpraca z muzeami, jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotami tworzącymi system szkolnictwa wyższego i nauki, szkołami rolniczymi prowadzonymi i nadzorowanymi przez Ministra, a także z innymi organizacjami, instytucjami oraz jednostkami, których zakres działania obejmuje problematykę obszarów wiejskich;
 3. popularyzacja dorobku naukowego w zakresie badań nad kulturą mieszkańców obszarów wiejskich w Polsce i zagranicą;
 4. inicjowanie, prowadzenie oraz wspieranie projektów naukowo-badawczych, edukacyjnych i akcji społecznych, które dotyczą kultury mieszkańców obszarów wiejskich, a także upowszechnianie ich wyników;
 5. wspieranie tradycyjnej kultury ludowej i odrębności regionalnych;
 6. kształtowanie postaw patriotycznych wśród mieszkańców obszarów wiejskich;
 7. opracowywanie ekspertyz na zlecenie Ministra w zakresie obszarów wiejskich;
 8. zachowanie dziedzictwa narodowego wsi oraz dziedzictwa przyrodniczego, w tym tradycyjnych odmian i gatunków roślin uprawnych;
 9. gromadzenie i udostępnianie specjalistycznego księgozbioru dotyczącego wsi i rolnictwa w ramach biblioteki wchodzącej w skład Instytutu;
 10. przechowywanie i udostępnianie księgozbioru należącego do Narodowego Zasobu Bibliotecznego;
 11. tworzenie własnych baz danych i systemów informacji, także we współpracy z innymi podmiotami.

Władze Instytutu:
p.o. Dyrektora – Karol Krajewski
Pełnomocnik ds. Kultury – Izabela Wolniak
Pełnomocnik ds. Organizacji – Wojciech Maksymiuk

Skład Rady Programowej Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi:
Beata Szydło (Przewodnicząca)
Jan Krzysztof Ardanowski (Wiceprzewodniczący)
Marcin Schirmer (Sekretarz)
Prof. dr hab. Katarzyna Barańska
Prof. dr hab. Izabella Bukraba-Rylska
Izabella Byszewska
Dr Barbara Fedyszak-Radziejowska
Halina Szymańska
Prof. dr hab. Piotr Gliński
Michał Grabianka
Julian Kowalczyk
Prof. dr hab. Mirosław Krajewski
Dr Jerzy Kwieciński
Ryszard Rabeszko
Wiktor Szmulewicz

 
pl_PLPolish
pl_PLPolish