Kontakt

Dla mediów

kliknij, aby powiększyć

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi (NIKiDW) jest państwową instytucją kultury, utworzoną decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w roku 2019. Nawiązuje do tradycji Państwowego Instytutu Kultury Wsi utworzonego w 1936 roku i jest spadkobiercą Centralnej Biblioteki Rolniczej.

Głównym zadaniem NIKiDW jest dokumentowanie, popularyzowanie i poszerzanie wiedzy na temat kultury mieszkańców obszarów wiejskich. Misję tę realizuje poprzez upowszechnianie wiedzy o kulturze wsi, zachęcanie społeczności lokalnej do poznawania swojego dziedzictwa oraz pokazywanie mieszkańcom miast istoty i piękna tej tradycji.

Adres:
ul. Krakowskie Przedmieście 66
00-322 Warszawa

godz. 8.00-16.00

Dział Promocji i Komunikacji:
promocja@nikidw.edu.pl
tel. 22 380 98 45

Kontakt

tel. (+48) 22 380 98 00
email: sekretariat@nikidw.edu.pl
ul. Krakowskie Przedmieście 66
00-322 Warszawa

2023 © Copyright Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi
Created by Openform