Kontakt

Szkolenia

Wykłady etnograficzne dla KGW!

 

 

W listopadzie 2023 r. Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zrealizował cykl 16-tu wykładów etnograficznych oraz opracował materiały edukacyjne przeznaczone dla kół gospodyń wiejskich zainteresowanych dziedzictwem kulturowym swojego regionu. Zespół wybitnych ekspertów–etnografów przeprowadził cykl szkoleń dla każdego województwa.

Wykłady prezentowały wiedzę o specyfice i zróżnicowaniu kultury ludowej regionów Polski, w szczególności strojów. Pierwsza cześć każdego wykładu poświęcona była specyfice kultury ludowej danego regionu (województwa) obejmując takie zagadnienia jak: historyczne i naturalne uwarunkowania wpływające na kulturę regionu i jego zróżnicowanie etnograficzne, etniczne i wyznaniowe na tle mapy województwa; wyróżniki regionów i grup etnograficznych (obrzędy, kulinaria, folklor). Tematem drugiej części wykładów był strój ludowy jako wyraz tożsamości lokalnej, pozytywne i negatywne przykłady strojów stosowanych przez KGW, źródła wiedzy na temat stroju.

Wykłady etnograficzne do wysłuchania: https://kgw.edu.pl/


 

Warsztaty rękodzielnicze dla KGW

 

 

Z końcem listopada zakończył się jesienny cykl szkoleń zorganizowany przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w województwie kujawsko-pomorskim. Zajęcia pod nazwą: „Warsztaty Rękodzielnicze dla KGW” polegały na spotkaniach Kół Gospodyń Wiejskich z lokalnymi twórcami ludowymi, którzy przekazywali Paniom umiejętności wytwarzania ludowego rękodzieła zgodnego etnograficznie z regionem pochodzenia.

Pierwsze zajęcia odbyły się w Sokołowie, leżącym na Ziemi Dobrzyńskiej, jeszcze we wrześniu (23 września). Były to warsztaty z koronki czółenkowej zwanej frywolitką. Prowadzone były przez panią Teresę Buczyńską z Klubu Supełek z Torunia, która przybliżyła trudną technikę obecną na ziemiach polskich od początku XIX w. Panie z KGW zapoznały się ze sposobem dziergania czółenkiem węzełków, tworzenia kółek i pikotek oraz łuczków.

W Kolnie, na Ziemi Chełmińskiej, miały miejsce następne warsztaty. W dniu 30 września, pani Anna Przytarska zaprezentowała w praktyce na czym polega wyplatanie koszy z wikliny. Panie z KGW poznały podstawowe techniki plecionkarskie: sploty oraz sposoby budowania ścianek, obrębów i zakończeń. Nabyte umiejętności rozwinęły poprzez samodzielne wykonanie koszyka (miski) z wikliny.

Natomiast, 7 października, do Pińczaty (a dokładnie do remizy w Warząchewce Polskiej) na Kujawach zawitał haft kujawski. Pani Henryka Derezińska pokazała uczestniczkom przykładowe hafty i kompozycje używane dawniej w stroju kujawskim a współcześnie na serwetach i obrusach. Na przygotowanej tkaninie panie z KGW przenosiły wzór z elementami haftu takimi jak gałązki, półlistki, kłosy, perełki i kwiat róży ucząc się poszczególnych ściegów charakterystycznych dla haftu z tego regionu.

21 października, w Królikowie na Pałukach, panie z KGW spotkały się z panią Małgorzatą Bołką na warsztatach z tradycyjnego zdobnictwa wnętrz. Zapoznała ona uczestniczki z wykonywaniem kwiatów pałuckich z jednobarwnej bibułki karbowanej układanych tradycyjnie w rózgi, ramki oraz wianki i pełniących funkcję dekoracyjną świętych kątów w dawnych chatach z tego regionu. Nie zabrakło też słynnego pająka ostrosłupowego ze słomy i bibuły.

Tymczasem spotkanie w Sośnie, 28 października, rozpoczęło się od prezentacji historii, omówienia kolorystyki i motywów haftu krajeńskiego przez panią Kamilę Krzanik-Dworanowską, Dyrektor Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie. Uczestniczki pod okiem pracowników Muzeum odwzorowywały następnie motywy z haftu, takie jak granat, kłos, makówka, dzwonki, lilijka, plewy i chaber, przenosząc je na deskę oraz fajans.

Szóste warsztaty dotyczyły technik bibułkarskich a odbyły się w Przymuszewie pod Kęsowem w Borach Tucholskich w dniu 4 listopada. Uczestniczki poznały, pod okiem pani Małgorzaty Barnat, sposoby wycinania, zwijania, rolowania, skręcania i zaginania plis na bibule. Rozwinęły te umiejętności poprzez samodzielne wykonanie kwiatów z bibuły.

Ostatnie spotkanie miało miejsce w Śliwicach 18 listopada. Pan Zygmunt Kędzierski zapoznał panie z KGW z materiałami i narzędziami oraz technologią pracy z drewnem. Nabyte umiejętności snycerskie uczestniczki rozwinęły poprzez samodzielne wykonanie klocka piernikarskiego. Tematyka wiązała się z tradycjami wypieku pierników kultywowanymi nie tylko w Toruniu ale także wielu innych ośrodkach województwa kujawsko-pomorskiego..

Zdobyte na zajęciach umiejętności Koła będą mogły wykorzystać do tworzenia własnych wytworów rękodzielniczych. Warsztaty odbywały się w lokalnych domach kultury, świetlicach wiejskich oraz siedzibach KGW z terenu województwa kujawsko-pomorskiego aby ułatwić ich wzajemne kontakty i integrację.

Bardzo dziękujemy twórcom za chęć podzielenia się wiedzą i umiejętnościami, a Kołom za aktywne uczestnictwo.

Tekst: Grażyna Olszaniec

 


 

Prawo autorskie dla KGW!

 

 

Wraz z końcem kwietnia 2023 r. zakończył się zorganizowany przez NIKiDW cykl szkoleń internetowych – webinariów dla kół gospodyń wiejskich na temat przestrzegania przepisów prawa autorskiego w działalności KGW. Na szkolenia zapisało się 1081 członkiń ze wszystkich województw. Dla każdego województwa odbyły się po 2 webinaria.

Na szkoleniach poruszane były kwestie związane z potrzebą respektowania praw autorskich w działalności kulturalnej i twórczej, a w szczególności tej związanej z: rękodziełem, wzornictwem, utworami muzycznymi, przepisami kulinarnymi i tworzeniem marki własnej.

Uczestnicy szkoleń w trakcie 1,5 godzinnych webinariów prowadzonych przez prawników z Kancelarii Radcy Prawnego Zbigniew Rogowski dowiedzieli się m. in.:

  • Kiedy mamy do czynienia z osobą twórcy?
  • Co może być przedmiotem prawa autorskiego?
  • Jak ustalić kiedy mamy do czynienia z utworem?
  • Co podlega ochronie prawnej i dlaczego?
  • Jak możemy chronić prawa autorskie?

Uczestniczki webinariów uzyskały też informacje, w jaki sposób można rozporządzać posiadanymi prawami autorskimi oraz kiedy posiadanie praw autorskich nie jest potrzebne do korzystania z utworu; jakie mogą być skutki braku regulacji kwestii praw autorskich w nawiązywanych umowach, oraz kiedy mamy do czynienia z utworem inspirowanym, a kiedy z kopiowaniem cudzych dzieł.

Na stronie www.kgw.edu.pl dostępna jest prezentacja ze zrealizowanych szkoleń.

 


KGW na CITo!

 

 

Zakończyliśmy cykl szkoleń internetowych dla Kół Gospodyń Wiejskich pt. KGW na CITo! Szkolenia, zorganizowane przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, poświęcone były prowadzeniu Uproszczonej Ewidencji Przychodów i Kosztów UEPiK oraz wypełnianiu deklaracji CIT-8, CIT-D  i CIT-8/O. Na szkoleniach omawiane były też istotne zagadnienia związane z: rejestrowaniem i statutem KGW, zestawieniem przychodów i kosztów, przepływów finansowych, wykazem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Szkolenia, w formie 30-tu nieodpłatnych webinariów, przeprowadzone zostały dla Kół Gospodyń Wiejskich ze wszystkich 16-tu województw, w okresie od 8-go lutego do 29 marca br. Wzięło w nich udział 4 144 uczestników.

Webinaria prowadziła Pani Magdalena Bernat – księgowa. Podczas spotkań uczestnicy mieli możliwość zadawania prowadzącej pytań. Udostępniamy bazę odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane przez uczestników webinarów KGW na CIT-o! – Pobierz bazę Pytania-i-odpowiedzi

Dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniami poruszanymi na webinariach zapraszamy do obejrzenia filmów szkoleniowych, dostępnych na stronie Instytutu:

 

 


Warsztaty dla młodych muzyków ludowych z Kurpi

Edycja 1:https://nikidw.edu.pl/warsztaty-dla-mlodych-muzykow-ludowych-z-kurpi-w-relacji-filmowej/
Edycja 2: https://nikidw.edu.pl/za-nami-ii-edycja-warsztatow-dla-mlodych-muzykow-ludowych-z-kurpi/

 

Kontakt

tel. (+48) 22 380 98 00
email: sekretariat@nikidw.edu.pl
ul. Krakowskie Przedmieście 66
00-322 Warszawa

2023 © Copyright Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi
Created by Openform