Kontakt

 

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi prowadzi projekty wydawnicze, których tematyka dotyczy tradycyjnej kultury ludowej oraz zachowania dziedzictwa historycznego i kulturowego wsi. Instytut wydaje książki popularnonaukowe, naukowe, serie edukacyjne oraz czasopismo „Kultura Wsi” − etnograficzny kwartalnik popularnonaukowy, omawiający tematy dziedzictwa kulturalnego wsi i podejmujący zagadnienia przemian na wsi. Przedstawia twórców ludowych i wydarzenia kulturalne. Czasopismo – cztery numery w ciągu roku − jest wydawane w nakładzie 2,5 tys. egzemplarzy, wysyłane do gminnych ośrodków kultury i bibliotek w całej Polsce. Od roku 2023, w związku z rosnącym zainteresowaniem odbiorców, uruchomiono prenumeratę.

Kontakt

tel. (+48) 22 380 98 00
email: sekretariat@nikidw.edu.pl
ul. Krakowskie Przedmieście 66
00-322 Warszawa

2023 © Copyright Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi
Created by Openform