Kontakt

Uroczyste wręczenie nagród w drugiej edycji konkursu „Korzenie i skrzydła”

26 kwietnia 2023 r. o godz. 12.00 w gmachu Instytutu, przy ul. Krakowskie Przedmieście 66 odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie „Korzenie i skrzydła” na najlepszą pracę magisterską na temat kultury i dziedzictwa obszarów wiejskich w Polsce. 

Podczas uroczystości poznaliśmy autorów najlepszych prac magisterskich na temat kultury i dziedzictwa obszarów wiejskich w Polsce, zgłoszonych na konkurs „Korzenie i skrzydła”, zorganizowany już po raz drugi przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło także członków komisji konkursowej, patronów, reprezentantów środowiska akademickiego, w tym promotorów zgłoszonych prac i oczywiście samych magistrantów.

O część artystyczną wydarzenia zadbał mistrz dudziarski, Pan Romuald Jędraszak, który zabrał naszych gości na muzyczną wędrówkę do Wielkopolski. Przy akompaniamencie Pani Aleksandry Sałapatek, która zagrała na skrzypcach przewiązanych usłyszeliśmy takie utwory, jak: „Wiwat przyjacielski”, „Od Gołębina – Okrągły” oraz „Wiwat – O mój ojciec wielki”.

Podobnie, jak w zeszłym roku, Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem odbiorców. Otrzymaliśmy 30 zgłoszeń, a tematyka prac oscylowała wokół zagadnień związanych z szeroko pojętą kulturą i dziedzictwem obszarów wiejskich, dotykając kwestii folkloru muzycznego i słownego, architektury wsi, muzealnictwa etnograficznego. Komisja konkursowa, pod przewodnictwem dr hab. Pani Violetty Wróblewskiej, prof. UMK, oceniła je zgodnie z założeniami Konkursu, zawartymi w Regulaminie, przyznając ujęte w nim nagrody. Ponadto uhonorowani zostali promotorzy prac, które zajęły I miejsca oraz przyznanych zostało 5 wyróżnień honorowych.

Skład Komisji Konkursowej:

• dr hab. Violetta Wróblewska, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – przewodnicząca;
• dr hab. Magdalena Szyndler, prof. Uniwersytetu Śląskiego;
• dr hab. Stanisława Trebunia-Staszel, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego
• dr Marcela Szymańska, Laureatka I Nagrody w kategorii prac doktorskich
w poprzedniej edycji Konkursu

Laureaci drugiej edycji konkursu „Korzenie i skrzydła”

Wyróżnienia honorowe

mgr Jan Jabłoński
Tytuł pracy: Zgodnie z Genius Loci? – współczesna interpretacja zagrody łowickiej
Afiliacja: Politechnika Warszawska
Promotor: dr hab. Mirosław Orzechowski, prof. PW
Rok obrony: 2020

mgr Monika Trypuz
Tytuł pracy: Perebory lubelskie dawniej i dziś
Afiliacja: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Promotor: dr Anna Rudzka, ASP w Warszawie
Rok obrony: 2020

mgr Andriana Kanchuha
Tytuł pracy: Niematerialne dziedzictwo kulturowe Sąsiadowic
Afiliacja: Uniwersytet Rzeszowski
Promotor: dr hab. Bożena Taras, prof. UR
Rok obrony: 2021

mgr Anna Gadzała
Tytuł pracy: Łemkowska tradycja i kultura we współczesnej sztuce polskiej
Afiliacja: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Promotor: dr hab. Katarzyna Chrudzimska-Uhera, prof. UKSW
Rok obrony: 2022

mgr Dawid Wiendlocha
Tytuł pracy: Rok obrzędowy we wsi Borki Małe
Afiliacja: Uniwersytet Wrocławski
Promotor: dr hab. Eugeniusz Kłosek, prof. UWr
Rok obrony: 2022

I miejsce

mgr Lidia Biały
Tytuł pracy: Ludowe techniki skrzypcowej gry na Rzeszowszczyźnie na przełomie XX i XXI wieku. Studium wybranych przypadków”.
Afiliacja: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Promotor: dr hab. Tomasz Rokosz, prof. KUL
Rok obrony: 2018

mgr Aleksandra Dzik
Tytuł pracy: Edukacja muzealna. Analiza zjawiska na podstawie działań Muzeum w Bielsku Podlaskim.
Afiliacja: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Promotor: dr hab. Anna Weronika Brzezińska, prof. UAM
Rok obrony: 2020

II miejsce

mgr Mariola Petryszak z d. Milaniak
Tytuł pracy: Językowo-kulturowy obraz wiejskiej przestrzeni funeralnej utrwalony w pieśniach pogrzebowych wykonywanych na Spiszu.
Afiliacja: Uniwersytet Jagielloński
Promotor: prof. dr hab. Halina Kurek, UJ
Rok obrony: 2018

mgr Zuzanna Szkup
Tytuł pracy: Zarządzanie dziedzictwem kulturowym na przykładzie Łemkowskiej Zagrody
Edukacyjnej w Gładyszowie
Afiliacja: Uniwersytet Jagielloński
Promotor: dr hab. Ewa Kocój, prof. UJ
Rok obrony: 2022

mgr Emilia Niedźwiedź
Tytuł pracy: Znaczenie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w rozwoju gmin
Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego
Afiliacja: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Promotor: dr hab. Bogusława Baran-Zgłobicka, prof. UMCS
Rok obrony: 2021

III miejsce

mgr Leonia Brzozowska
Tytuł pracy: Kwiatowy palimpsest. Antropologiczne studium współczesnego malarstwa w
Zalipiu
Afiliacja: Uniwersytet Jagielloński
Promotor: dr hab. Monika Golonka-Czajkowska, prof. UJ
Rok obrony: 2019

mgr Karolina A. Pawłowska
Tytuł pracy: Stowarzyszenie Muzyków Ludowych w Zbąszyniu – historia, działalność
folklorystyczna i najważniejsi członkowie
Afiliacja: Uniwersytet Wrocławski
Promotor: prof. dr hab. Zbigniewa J. Przerembskiego, UW
Rok obrony: 2018

mgr Karolina Zorn
Tytuł pracy: Problem ciągłości dziedzictwa architektonicznego na przykładzie dolnośląskiej
wsi Miłków.
Afiliacja: Politechnika Gdańska
Promotor: dr hab. inż. arch. Anny Górki, prof. PG
Rok obrony: 2022

Zwieńczeniem wydarzenia była debata „Wokół etnograficznych badań dziedzictwa wiejskiego”, w której wzięli udział:

• Małgorzata Jaszczołt, kierownik Działu Programowego NIKiDW – prowadząca
• dr Arkadiusz Jełowicki, z Narodowego Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
• dr Justyna Laskowska – Otwinowska, pracownik Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie
• Witold Przewoźny – emerytowany kustosz Muzeum Narodowego, Oddział Muzeum Etnograficznego w Poznaniu
• dr hab. Magdalena Szyndler, prof. Uniwersytetu Śląskiego, jurorka Konkursu „Korzenie i skrzydła”

Dziękujemy wszystkim za przybycie, a Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

 

Kontakt

tel. (+48) 22 380 98 00
email: sekretariat@nikidw.edu.pl
ul. Krakowskie Przedmieście 66
00-322 Warszawa

2023 © Copyright Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi
Created by Openform