Kontakt

Uroczystość wręczenia nagród w konkursie „Korzenie i skrzydła”

Dnia 5 kwietnia 2022 r. o godz. 15.00 w gmachu Instytutu, przy ul. Krakowskie Przedmieście 66 odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie „Korzenie i skrzydła” na najlepszą pracę magisterską i doktorską na temat kultury i dziedzictwa obszarów wiejskich w Polsce. 

5 kwietnia poznaliśmy autorów najlepszych prac magisterskich i doktorskich na temat kultury i dziedzictwa obszarów wiejskich w Polsce, zgłoszonych na konkurs „Korzenie i skrzydła”, zorganizowany po raz pierwszy przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi.

O warstwę artystyczną wydarzenia zadbał Pan Szymon Tadla, pochodzący z podrzeszowskiej gminy Hyżne, mistrz cymbałów, dzięki któremu usłyszeliśmy m.in. chodzone, sztajerki oraz tramle. W uroczystej chwili wręczania nagród wsparła nas także Pani Magdalena Samsel, śpiewaczka ludowa, Kurpianka z Puszczy Zielonej, badająca i praktykująca styl wykonawczy i repertuar najstarszych depozytariuszek tradycji muzycznych we wsi Bandysie na Kurpiach Zielonych.

Konkurs „Korzenie i skrzydła” był skierowany do osób, które obroniły prace magisterskie i doktorskie związane z różnymi dyscyplinami naukowymi z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i nauk o sztuce, tematycznie ściśle odnoszące się do tradycji i współczesności szeroko pojętej kultury wsi i dziedzictwa obszarów wiejskich, w tym – do kultury i dziedzictwa kulturowego miast o tradycjach rolniczych. Za jego pośrednictwem chcieliśmy upowszechnić wyniki oryginalnych badań naukowych poświęconych kulturze i dziedzictwu obszarów wiejskich, wesprzeć młodych naukowców i ich promotorów oraz zachęcić ich do kontynuacji badań w tym zakresie.

Otrzymaliśmy 23 zgłoszenia na prace magisterskie i 13 zgłoszeń na prace doktorskie. Ich tematyka oscylowała wokół zagadnień związanych z szeroko pojętą kulturą i dziedzictwem obszarów wiejskich i dotykała między innymi problemów z zakresu architektury, sztuki, muzykologii, socjologii i geografii. Komisja konkursowa, pod przewodnictwem dr hab. Pani Violetty Wróblewskiej, prof. UMK, oceniła je zgodnie z założeniami Konkursu, zawartymi w Regulaminie, przyznając po trzy nagrody w dwóch kategoriach: prace magisterskie i prace doktorskie. Ponadto postanowiliśmy uhonorować promotorów prac, które zajęły I miejsce.

Skład Komisji Konkursowej:

  • dr hab. Violetta Wróblewska, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – przewodnicząca;
  • dr hab. Anna Gomóła, prof. Uniwersytetu Śląskiego;
  • dr hab. Magdalena Szyndler, prof. Uniwersytetu Śląskiego;
  • dr hab. Jacek Borzyszkowski, prof. Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku
  • prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński z Uniwersytetu Gdańskiego

W kategorii prace doktorskie nagrody otrzymali:

I miejsce
dr Marcela Szymańska
Tytuł pracy: Dziedzictwo kulturowe wsi śląskiej na pograniczu śląsko-morawskim (przykład gminy Krzanowice)
Afiliacja: Uniwersytet Opolski, Wydział Filologiczny, Katedra Nauk o Kulturze i Religii
Promotor: dr hab. Dorota Świtała-Trybek, prof. UO
Rok obrony: 2021

II miejsce
dr Gabriela Gacek
Tytuł pracy: Tradycje muzyczne górali kliszczackich
Afiliacja: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Jerzy Przerembski
Rok obrony: 2019

III miejsce
dr Kamila Sawka-Adamczyk
Tytuł pracy: Wicynianie na Śląsku. Pamięć o utraconej wsi podolskiej
Afiliacja: Uniwersytet Opolski, Wydział Filologiczny, Katedra Nauk o Kulturze i Religii
Promotor: dr hab. Teresa Smolińska, prof. UO
Rok obrony: 2021

W kategorii prace magisterskie nagrody otrzymali:

I miejsce
mgr Alicja Habza
Tytuł pracy: Kultura muzyczna Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy. Tradycja i przemiany ludowej pobożności w II połowie XX wieku i na początku XXI wieku
Afiliacja: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Humanistycznych, Instytut Nauk o Sztuce, Katedra Etnomuzykologii i Hymnologii
Promotor: dr hab. Tomasz Rokosz, prof. KUL
Rok obrony: 2020

II miejsce
mgr Grzegorz Sikora
Tytuł pracy: Dziedzictwo kulturowe Gminy Kozy jako potencjalny zasób w rozwoju lokalnym
Afiliacja: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Promotor: dr hab. Monika Murzyn-Kupisz, prof. UJ
Rok obrony: 2021

III miejsce
mgr Jagoda Wlazło
Tytuł pracy: Mieszkaniowe obiekty dziedzictwa kulturowego jako element zagospodarowania gminy Narew
Afiliacja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej
Promotor: dr Iwona Pielesiak
Rok obrony: 2019

Ze względu na bardzo ważną rolę w procesie tworzenia pracy magisterskiej oraz doktoranckiej, jaką stanowi wsparcie promotora, Instytut jako organizator konkursu, postanowił uhonorować również promotorów prac nagrodzonych pierwszą nagrodą. Otrzymali ją dr hab. Dorota Świtała-Trybek prof. UO oraz dr hab. Tomasz Rokosz, prof. KUL.

Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Tekst. Joanna Radziewicz
Fot. Krzysztof Żuczkowski

Kontakt

tel. (+48) 22 380 98 00
email: sekretariat@nikidw.edu.pl
ul. Krakowskie Przedmieście 66
00-322 Warszawa

2023 © Copyright Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi
Created by Openform