Wczytywanie

Potańcówki Wiejskie

OGŁOSZENIE WYNIKÓW PROGRAMU „Potańcówki Wiejskie” – edycja 2023

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi z przyjemnością informuje o rozstrzygnięciu pierwszej edycji programu „Potańcówki Wiejskie”.

Poprzez realizowanie Programu Potańcówki Wiejskie Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zamierza wspierać i upowszechniać ideę organizowania spotkań społeczności, dla których osią jest kultura ludowa pochodzenia lokalnego. Dzięki Programowi, Instytut chce przybliżyć, szczególnie młodemu pokoleniu, wartość rodzimych tradycji oraz ponadczasowość jej elementów. Zamierzeniem Programu Potańcówki Wiejskie jest również wspieranie artystów i wykonawców w kultywowaniu muzyki tradycyjnej polskiej wsi w ujęciu jak najbardziej lokalnym, pielęgnując tym samym własne, miejscowe tradycje muzyczne i taneczne.

Program spotkał się z bardzo szerokim odzewem.  508 wniosków przeszło przez etap formalny.

Zespół sterujący do oceny merytorycznej w składzie:
1.Magdalena Szyndler
2.Monika Kurzeja
3.Agata Hemon
4.Andrzej Sar
ocenił łącznie 508 wniosków. Na podstawie punktów przyznanych w ramach oceny merytorycznej, Zespół wyłonił listę wniosków rekomendowanych do dofinasowania, która została zaakceptowana przez Dyrekcję Instytutu.   

Lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania 

Lp.

Tytuł oferty / Oferent

Kwota wnioskowana

Liczba punktów

1

„Tańcowali byźwa, ale mało izba…”
 Etnocentrum Ziemi Łódzkiej

10 000,00 zł

64,75

2

Rycka potańcówka
 Centrum Kultury i Sportu w Rykach

10 000,00 zł

63,75

3

Kliszczacka potańcówka przy ognisku
 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu

10 000,00 zł

63,50

4

Potańcówka wiejska w Stefanowicach !
 Zbąszyńskie Centrum Kultury

9 500,00 zł

63,25

5

Tańce Blisko Ziemi – potańcówka wiejska w Głogowej
 Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu

10 000,00 zł

63,25

6

Zagroj mi skrzypecku, dom jo tobie strun
 Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach

10 000,00 zł

63,25

7

Roztańczeni na kociewską nutę
 Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie

10 000,00 zł

62,75

8

„Potańcujam jek za dawnech lat, chocby na jednam dylu”
 Stowarzyszenie Kulturalne „Razem Możemy Więcej”

10 000,00 zł

62,25

9

Graj muzyka, bo cłek bryka
 Stowarzyszenie Kulturalne „GRAJTA GRACE”

10 000,00 zł

62,25

10

„Góralsko potańcówka”
 Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej

10 000,00 zł

61,50

11

„Hej skrzypeczki, skrzypeczki lubię wasze piosneczki…”
 Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu

10 000,00 zł

61,50

12

Zakrzewskie potańcówki
 Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzewie

10 000,00 zł

61,50

13

Kermesz, kermesz Boh tia stworył
 ŁEMKOWSKA FUNDACJA OŚWIATOWA IMIENIA JANA KRYNICKIEGO

10 000,00 zł

61,25

14

Potańcówka na dechach – Jarmark Ludowy w Bierwcach
 Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku

10 000,00 zł

61,25

15

Domaniewicka pograjka i potańcówka
 Gminny Ośrodek Kultury

10 000,00 zł

61,00

16

Hej, zagrajcie nam owijoka – potańcówka w Czempiszu
 KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH CZEMPISZ-ZALEŚNA

10 000,00 zł

61,00

17

Stryszawska Obyrtka
 Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie

10 000,00 zł

61,00

18

W Pierśćcu na wiesioło! – śpiywani, tańcowani a wyrzóndzani dziecek i starzików.
 Stowarzyszenie „Nasz Pierściec”

9 000,00 zł

60,75

19

Jesienne potańcówki z Trzcinicokami
 Stowarzyszenie Kultury Ludowej w Trzcinicy

10 000,00 zł

60,75

20

Międzypokoleniowe spotkanie z tradycją w Kocudzy
 Roztoczańskie Stowarzyszenie Miłośników Folkloru

10 000,00 zł

60,75

21

„Pod Jemiołą” Potańcówka wiejska  Zespołów Regionalnych Gminy Pszczyna
 Pszczyńskie Centrum Kultury

10 000,00 zł

60,75

22

(NIE) pierwszy TAKI POTAŃC
 Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamieniu

9 100,00 zł

60,62

23

Dzéń kaszëbsczi kůlturë.  Do tuńca ni ma kůńca
 Lokalna Organizacja Turystyczna „Serce Kaszub”

9 300,00 zł

60,50

24

Ludowa Potańcówka w Besku
 Gminny Ośrodek Kultury w Besku

10 000,00 zł

60,50

25

ŚTAJERECKA czas zacząć !
 STOWARZYSZENIE KOBIET PIENIŃSKICH

10 000,00 zł

60,25

26

Potańcówka w Kurasiowej Zagrodzie
 STOWARZYSZENIE KAPELA LUDOWA KURASIE Z LUBZINY

10 000,00 zł

60,25

27

Proszenie do tańca!
 Łódzki Dom Kultury

9 400,00 zł

60,00

28

Wiwat – wielkopolska potańcówka
 Wronieckie Stowarzyszenie Kultury

10 000,00 zł

60,00

29

Kurpiowska Potańcówka z Turoślanami
 Gminny Ośrodek Kultury w Turośli

10 000,00 zł

60,00

30

Taneczna podróż do źródeł / Taneczne korzenie
 Gminny Ośrodek Kultury

10 000,00 zł

59,75

31

Ludowe tańce i śpiew  Ziemi Cieszyńskiej
 Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach

8 990,00 zł

59,75

32

Objazdowa potańcówka rawska
 Gminny Ośrodek Kultury w Matyldowie

10 000,00 zł

59,75

33

Potańcówka z WIWATEM
 KGW Brzostów

10 000,00 zł

59,62

34

Zagrajcie muzykanty!
 Koło Gospodyń Wiejskich w Kaleniu Drugim „Kalenianka”

10 000,00 zł

59,50

35

„Potupajka u Rusałki nad jeziorem Isąg”
 Koło Gospodyń Wiejskich w Pelniku

10 000,00 zł

59,50

36

Z przytupem na kociewską nutę
 Biblioteka – Ośrodek Kultury w Morzeszczynie

10 000,00 zł

59,25

37

Międzypokoleniowa łemkowska „Cupkajka”
 FUNDACJA NOWYCIA IM. S. I M. MARKOWICZÓW

9 900,00 zł

59,12

38

Ludowe klimaty – Potańcówka Domaniowska
 Ochotnicza Straż Pożarna w Domaniowie

9 600,00 zł

59,12

39

„Wiejskie Szaleństwo Kurpiowskiej Potańcówki: Tańcz, Śpiewaj, Baw się!”
 KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKIECH W PRZYTUŁACH STARYCH

10 000,00 zł

59,00

40

Lachowsko-Pogórzańskie pożegnanie wakacji.
 Stowarzyszenie Horyzont w Librantowej

10 000,00 zł

59,00

41

„Tańcowoł Kuba w sieni”- i my też zatańczymy!
 Stowarzyszenie „CO SIE TO POROBI”

9 995,00 zł

58,75

42

Orawska Potańcówka
 Stowarzyszenie Małolipnicanie

9 700,00 zł

58,75

43

Potańcówka pod malowanym muralem
 Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki

8 200,00 zł

58,50

44

Łowickie Chłopoki w Błędowie- potańcówka wiejska.
 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BŁĘDOWIE

10 000,00 zł

58,50

45

Kowalańska Potańcówka Pokoleń
 Stowarzyszenie Kocham Świętokrzyskie

10 000,00 zł

58,50

46

„A cy wicie cy nie wicie łoberecek moje zycie”
 Stowarzyszenie „Piliczanie”

10 000,00 zł

58,50

47

Potańcówka na pograniczu kultur
 Koło Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy Siary-Owczary

10 000,00 zł

58,38

48

Podlaski folklor w Folwarkach
 Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku

10 000,00 zł

58,25

49

Na zdziłowskim polu, na zdziłowskiej drodze
 Gminne Centrum Kultury i Promocji w Godziszowie

10 000,00 zł

58,25

50

Sąsiedzka potańcówka na dechach
 Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej

10 000,00 zł

58,00

GRATULUJEMY!


Wiadomość archiwalna

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zakończył nabór do programu Potańcówki Wiejskie!

Obecnie trwa ocena formalna i merytoryczna wniosków!

Instytut uznaje ogromną wartość muzyki i tańca polskiej wsi jako części dziedzictwa kulturowego naszego kraju. Poprzez ogłoszony program Potańcówki Wiejskie, Instytut zamierza wzmacniać i upowszechniać ideę organizowania spotkań społeczności, dla których osią jest kultura ludowa pochodzenia lokalnego. W ten sposób Instytut chce pokazać, szczególnie młodemu pokoleniu, wartość rodzimych tradycji oraz ponadczasowość jej elementów. Celem Programu Potańcówki Wiejskie jest również wspieranie artystów i wykonawców w kultywowaniu muzyki tradycyjnej polskiej wsi.

W ramach programu Potańcówki Wiejskie można było ubiegać się o dofinansowanie na poziomie 100%, z maksymalną kwotą dofinansowania do 10 000 zł.

Wnioski do Programu składane były wyłącznie elektroniczne za pomocą generatora wniosków: https://witkac.pl/#/contest/view?id=26559
 
Aby złożyć wniosek należało zarejestrować się na: https://witkac.pl/
 

 Kto mógł wnioskować o dofinansowanie?

Podmiotami, które mogły ubiegać się o dofinansowanie są:
– koła gospodyń wiejskich,
– ochotnicze straże pożarne,
– organizacje pozarządowe (inne niż wymienione powyżej),
– samorządowe instytucje kultury.


Jakie działania dofinansowujemy?

Dofinansowujemy organizację potańcówek na obszarach wiejskich. Naszym założeniem jest upowszechnianie idei organizowania spotkań społeczności, dla których osią jest kultura ludowa oraz utrwalenie lokalnego repertuaru muzyki wiejskiej, dlatego też warunkiem uczestnictwa jest nawiązanie współpracy z wykonawcami tradycyjnej muzyki danej społeczności lokalnej, w odniesieniu do miejsca realizacji potańcówki.

/Przez lokalność rozumie się miejscowe tradycje, charakterystyczne dla danej wspólnoty kulturowej, regionu/subregionu etnograficznego lub grupy etnograficznej, gdzie organizowana jest potańcówka./

Przy realizacji Zadania rekomendowane jest podkreślenie roli lokalnej gwary oraz strojów ludowych.

⇒ Wykaz kosztów, jakie mogą zostać pokryte ze środków dofinansowania w ramach organizacji potańcówki wskazany został w załączniku nr 1 do Regulaminu Programu.


Jakie są ramy czasowe?

Nabór wniosków rozpoczęto 22 maja i trwał on do 16 czerwca. Po tym czasie wnioski podlegają ocenie formalnej oraz merytorycznej (kryteria oceny merytorycznej stanowią załącznik nr 2 do Regulaminu Programu). Ogłoszenie wyników programu – wykazu inicjatyw, które otrzymają dofinansowanie –  planujemy na koniec lipca.
Okres organizacji potańcówek to sierpień – październik 2023 r.


Jak wyglądały formalności dla Wnioskodawców?

Wnioski do Programu składane były wyłącznie elektroniczne za pomocą generatora wniosków Witkac. Wnioskodawca mógł złożyć tylko jeden wniosek, przy czym w ramach jednego wniosku można było ubiegać się o dofinansowanie organizacji więcej niż jednej potańcówki, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej kwoty dofinansowania tj. do 10 000 zł.


Do pobrania:

Regulamin Programu Potańcówki Wiejskie
Wzór Wniosku Potańcówki Wiejskie
Wzór Umowy Potańcówki Wiejskie
Wzór Sprawozdania Potańcówki Wiejskie


Informacje dotyczące Programu Potańcówki Wiejskie są udzielane przez:

  • Katarzyna Radziwiłko, email: katarzyna.radziwilko@nikidw.edu.pl
  • Katarzyna Kamińska, email: katarzyna.kaminska@nikidw.edu.pl

*W godzinach pracy Instytutu 8.00-16.00

 
pl_PLPolish