Kontakt

Potańcówki Wiejskie

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza do udziału w kolejnej edycji Programu Potańcówki Wiejskie, którego celem jest wspieranie i upowszechnianie idei organizowania tanecznych spotkań społeczności lokalnych, dla których osią jest kultura ludowa pochodzenia lokalnego.

Potańcówka wiejska rozumiana jako zabawa taneczna przy muzyce ludowej i tradycyjnej powinna zostać zorganizowana jako autonomiczne wydarzenie. Jej kluczowym elementem jest nawiązanie współpracy z polskimi wykonawcami tradycyjnej muzyki wiejskiej charakterystycznej dla miejsca realizacji potańcówki.

Dzięki Programowi, Instytut przybliża, szczególnie młodemu pokoleniu, wartość rodzimych tradycji oraz ponadczasowość jej elementów. Zamierzeniem Programu Potańcówki Wiejskie jest również wspieranie artystów i wykonawców w kultywowaniu muzyki tradycyjnej polskiej wsi oraz wzmacnianie funkcjonowania tradycji w miejscu jej pochodzenia.

Jedną z większych wartości w kulturze ludowej jest jej różnorodność, dlatego też w ramach Programu Potańcówki Wiejskie Instytut będzie pomagać podmiotom, realizującym inicjatywę, której fundamentem jest kultura ludowa w ujęciu jak najbardziej lokalnym, pielęgnując tym samym własne, miejscowe tradycje muzyczne i taneczne.

O dofinansowanie w ramach Programu mogą ubiegać się podmioty takie jak koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, organizacje pozarządowe, samorządowe instytucje kultury.

Nabór Wniosków do Programu odbywa się od 01.05.2024 r. do 24.05.2024 r.

Okres organizacji potańcówek to 15 lipca – 15 października 2024 r.

Maksymalna kwota dofinansowania Zadania w ramach Programu dla jednego Beneficjenta
wynosi 10 000 zł.

Wnioski do Programu składane są wyłącznie elektroniczne, za pomocą generatora wniosków.
Link do generatora

Mail do kontaktu: potancowki@nikidw.edu.pl

Osoby do kontaktu:

Katarzyna Radziwiłko, e-mail: katarzyna.radziwilko@nikidw.edu.pl
Weronika Jurkowska,  e-mail: weronika.jurkowska@nikidw.edu.pl
Magdalena Kaszewska-Suchocka, e-mail: magdalena.kaszewska-suchocka@nikidw.edu.pl

 

Zdj. wyróżnione – Potańcówka Wiejska pn. „Tańcowali byźwa ale mało izba…”, 12.08.2023 r., Etnocentrum Ziemii Łódzkiej.

 

Regulamin Programu Potańcówki Wiejskie 2024 (.pdf)

Wzór wniosku (.docx)

Wzór wniosku (.pdf)

Wzór umowy (.docx)

Wzór umowy (.pdf)

Wzór sprawozdania (.docx)

Wzór sprawozdania (.pdf)

Podstrony

Powiązane aktualności

Kontakt

tel. (+48) 22 380 98 00
email: sekretariat@nikidw.edu.pl
ul. Krakowskie Przedmieście 66
00-322 Warszawa

2023 © Copyright Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi
Created by Openform