Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Adres strony internetowej, na której prowadzone jest postępowanie i są zamieszczone dokumenty składane do oferty:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/663066

 

 

Załączniki:

letterhead

letterhead

letterhead

letterhead

letterhead

Dodaj komentarz

Kontakt