Kontakt

„Mistrz – Uczeń” – trzecia edycja!

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa ogłasza kolejną edycję Programu Stypendialnego dla twórców ludowych „Mistrz – Uczeń”. Jeśli jesteś twórcą ludowym – artystą, rzemieślnikiem lub rękodzielnikiem albo dopiero planujesz zdobyć nowe umiejętności i doskonalić warsztat pod okiem doświadczonego Mistrza, to ten Program jest właśnie dla Ciebie!

Program Stypendialny Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi „Mistrz – Uczeń” skierowany jest do twórców ludowych z terenu Rzeczpospolitej Polskiej. Jego adresatami są zarówno mistrzowie
z ugruntowaną już pozycją i dorobkiem, jak i adepci. Według Regulaminu, podstawowym celem Programu jest ratowanie lokalnego dziedzictwa i tradycji oraz zapewnienie ciągłości autentycznej twórczości ludowej. Priorytety Stypendium dotyczą projektów edukacyjnych, zapewniających bezpośredni przekaz tradycyjnych umiejętności artystycznych, rzemieślniczych i rękodzielniczych, dokonywanych wewnątrz wspólnoty lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności zagrożonych zanikiem.

Wnioski zgłoszeniowe prosimy przesyłać do 5 maja 2024 r. na załączonym poniżej formularzu!

Efektem zrealizowanych projektów edukacyjnych ma być wykonane przez adepta – pod okiem mistrza – dzieło (lub dzieła) sztuki ludowej, ludowego rękodzieła lub rzemiosła, wykazujące wysoki poziom artystyczny i biegłość w opanowaniu tradycyjnych umiejętności, będących przedmiotem Stypendium.

Zgłoszenia można przesyłać za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznie. W pierwszym przypadku formularz należy wysłać na adres: Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, ul. Krakowskie Przedmieście 66, 00-322 Warszawa. Podpisany i zeskanowany formularz zgłoszenia można również wysłać (w jednym pliku) na adres: stypendia@nikidw.edu.pl.

Projekty do realizacji w ramach trzeciej edycji Programu zostaną wyłonione do 20 maja 2024 r. Po tym terminie lista projektów zostanie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu. Jeśli pełna pula środków przeznaczonych na niniejszą edycję Stypendium nie zostanie wyczerpana, Dyrektor Instytutu może
w dalszym terminie ogłosić drugą turę naboru zgłoszeń.

Budżet Stypendium „Mistrz – Uczeń” edycji 2024 wynosi 400 000 zł.

Po więcej informacji prosimy dzwonić pod numer telefonu 517 123 905 (w godz. 7-15)

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

 

Pliki do pobrania:

Regulamin programu Mistrz-uczeń 2024

Formularz wniosku o stypendium

Podstrony

Powiązane aktualności

Kontakt

tel. (+48) 22 380 98 00
email: sekretariat@nikidw.edu.pl
ul. Krakowskie Przedmieście 66
00-322 Warszawa

2023 © Copyright Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi
Created by Openform