MISTRZ – UCZEŃ – ogłaszamy wyniki Programu Stypendialnego!

Z przyjemnością informujemy, że dobiegł końca nabór do drugiej edycji programu stypendialnego Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi „Mistrz – Uczeń”. Do programu zgłaszali się twórcy ludowi, artyści, rzemieślnicy, muzycy i rękodzielnicy oraz adepci różnych dziedzin, którzy pod okiem mistrzów chcieli doskonalić swoje umiejętności. Po szczegółowym zapoznaniu się z nadesłanymi wnioskami, Komisja wyłoniła stypendystów. Zgodnie […]

NIKiDW/P/6/2022

Wykonanie projektu remontu łazienek, doprowadzenia instalacji wodno – kanalizacyjnej i uzupełnienia ubytków podłogowych we wskazanych pomieszczeniach, w budynku NIKiDW zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 66, w ramach zadania pn.: „Remont pomieszczeń w budynku Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi” – NIKiDW/P/6/2022.

NIKiDW/P/7/2022

Adaptacja i przebudowa pomieszczeń przeznaczonych na przechowywanie zbiorów CBR w Puławach – NIKiDW/P/7/2022.

NIKiDW/P/7/2020

Przedmiot zamówienia – świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia, monitorowanie sygnałów alarmu, włamania i napadu z lokalnego systemu alarmowego oraz interwencji grup patrolowych w obiekcie Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi przy ul. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie

NIKiDW/P/6/2020

Zapytanie ofertowe na dostawę i wniesienie materiałów biurowych br. spożywcza

Kontakt