Kontakt

Spotkanie warsztatowe wspomagające koła gospodyń wiejskich w działaniach twórczych w Domosławiu

20 kwietnia 2024 r. w świetlicy wiejskiej w Domosławiu gmina Winnica odbyło Spotkanie warsztatowe wspomagające koła gospodyń wiejskich w działaniach twórczych zorganizowane przez Biuro Regionalne NIKiDW z siedzibą w Pułtusku.

Było to pierwsze z trzech spotkań, wspomagających koła gospodyń wiejskich z terenu Kurpi Puszczy Białej i Zielonej w działaniach twórczych. W Domosławiu gościli przedstawiciele tych organizacji z powiatu pułtuskiego, kolejne spotkania odbędą się w powiatach makowskim i przasnyskim.

W trakcie wydarzenia omówione zostały sposoby wykorzystania dziedzictwa kulturowego, materialnego i niematerialnego przez koła gospodyń wiejskich z pogranicza kurpiowszczyzny. Przybliżona została tematyka tradycji lokalnych – zwyczajów, obrzędów, plastyki ludowej – jako podstawy budowania wspólnoty, odkrywania swoich korzeni oraz bogatego źródła inspiracji twórczych.

Podczas spotkania przeprowadzono warsztaty oraz pokazy rękodzieła i rzemiosła ludowego. Czesława Kaczyńska z Puszczy Zielonej prezentowała wycinanki kurpiowskie oraz prowadziła warsztaty z firanki bibułowej. Halina Witkowska z Puszczy Białej prowadziła warsztaty haftu koralikowego, a Beata Pasińska – haftu na płótnie. Natomiast plecionkarz z Puszczy Zielonej, Wiesław Kuskowski przeprowadził pokaz wykonywania koszyka wiklinowego. Całemu wydarzeniu towarzyszyła wystawa wyrobów rękodzieła ludowego i kurpiowskiej plastyki obrzędowej oraz muzyka ludowa w wykonaniu Edwarda Koziatka.

 

Tekst: Sylwia Słojkowska-Affelska

Fot.: Dominik Gregajtys

Podstrony

Powiązane aktualności

Kontakt

tel. (+48) 22 380 98 00
email: sekretariat@nikidw.edu.pl
ul. Krakowskie Przedmieście 66
00-322 Warszawa

2023 © Copyright Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi
Created by Openform