Wczytywanie

Mistrz-Uczeń ed. 2

NABÓR DO DRUGIEJ EDYCJI PROGRAMU STYPENDIALNEGO „MISTRZ-UCZEŃ” ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY!

DZIĘKUJEMY ZA PRZYSŁANE ZGŁOSZENIA!

MISTRZ – UCZEŃ – ogłaszamy wyniki Programu Stypendialnego!


KOMUNIKAT ARCHIWALNY

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa ogłosił kolejną edycję Programu Stypendialnego dla twórców ludowych „Mistrz – Uczeń”. Ponownie czekamy na zgłoszenia od twórców ludowych, którzy zechcą się podzielić wiedzą oraz miłośników twórczości ludowej, którzy będą chcieli zdobyć nowe umiejętności lub udoskonalić warsztat. Zgłoszenia przyjmujemy w trzech kategoriach: artysta, rzemieślnik i rękodzielnik.

Efektem zrealizowanych projektów edukacyjnych ma być wykonane przez adepta – pod okiem mistrza – dzieło (lub dzieła) sztuki ludowej, ludowego rękodzieła lub rzemiosła, wykazujące wysoki poziom artystyczny i biegłość w opanowaniu tradycyjnych umiejętności, będących przedmiotem Stypendium.

Wnioski zgłoszeniowe prosimy przesyłać do 26 marca 2023 na załączonym poniżej formularzu!

Do pobraniaFormularz wniosku o Stypendium Regulamin Konkursu  
Do pobrania: Regulamin Konkursu
Do pobrania: Plakat

Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek w terminie do 20 marca 2023 roku będą informowani przez NIKiDW o stwierdzeniu we wniosku ewentualnych błędów i uchybień formalnych i otrzymają możliwość naniesienia poprawek w terminie do 26 marca 2023 roku.

Zgłoszenia można przesyłać za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznie. W pierwszym przypadku formularz należy wysłać na adres: Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, ul. Krakowskie Przedmieście 66, 00-322 Warszawa. Podpisany i zeskanowany formularz zgłoszenia można również wysłać (w jednym pliku) na adres: stypendia@nikidw.edu.pl. Po szczegółowe informacje można się zgłaszać do Magdaleny Trzaski pod numerem telefonu 517123905.  

Projekty do realizacji w ramach Programu Stypendialnego zostaną wybrane do 24 kwietnia 2023. Po tym terminie lista projektów zostanie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu. Jeśli pełna pula środków przeznaczonych na niniejszą edycję Stypendium nie zostanie wyczerpana, Dyrektor Instytutu może w dalszym terminie ogłosić drugą turę naboru zgłoszeń.

Budżet Stypendium „Mistrz – Uczeń” edycji 2023 wynosi 400 000 zł.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

____________________________________________________________________________________________________________
PONIŻEJ INFORMACJA ARCHWALNA DOTYCZĄCA 1 EDYCJI PROGRAMU „MISTRZ I UCZEŃ”

NABÓR ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY!

WPŁYNĘŁY 72 ZGŁOSZENIA!

WYNIKI ZOSTAŁY OGŁOSZONE!

Program stypendialny „Mistrz-Uczeń” – znamy już zwycięzców!

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ!


Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa ogłasza Program Stypendialny dla twórców ludowych „Mistrz – Uczeń” edycja 2022! Do udziału zapraszamy mistrzów, którzy chcą się podzielić swoimi umiejętnościami oraz miłośników sztuki ludowej, którzy pragną poznać i doskonalić swój warsztat. Czekamy na zgłoszenia od twórców ludowych – mistrzów i twórców ludowych – adeptów, działających w trzech dziedzinach: artysta, rzemieślnik i rękodzielnik.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 16 maja 2022 na załączonym poniżej formularzu wniosku!

 

 

Opis projektu

Program własny Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi pod nazwą Program Stypendialny „Mistrz – Uczeń” skierowany jest do twórców ludowych z terenu Rzeczpospolitej Polskiej, zarówno mistrzów z wyróżniającym się dorobkiem, jak i adeptów chcących doskonalić swoje umiejętności. Cel programu stanowi ratowanie lokalnego dziedzictwa i tradycji oraz zapewnienie ciągłości autentycznej twórczości ludowej. Priorytety Stypendium dotyczą projektów edukacyjnych, zapewniających bezpośredni przekaz tradycyjnych umiejętności artystycznych, rzemieślniczych i rękodzielniczych, dokonywanych wewnątrz wspólnoty lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności zagrożonych zanikiem.

Oczekiwanym efektem zrealizowanych projektów edukacyjnych jest wykonane przez adepta – pod okiem mistrza – dzieło (lub dzieła) sztuki ludowej, ludowego rękodzieła lub rzemiosła, wykazujące wysoki poziom artystyczny i biegłość w opanowaniu tradycyjnych umiejętności, będących przedmiotem Stypendium.

Termin nadsyłania zgłoszeń do edycji Stypendium na 2022 rok upływa 16 maja 2022 roku.

Do pobrania: Formularz Wniosku Programu Stypendialnego NIKiDW

Do pobrania: Regulamin Programu Stypendialnego NIKiDW

Do pobrania: Plakat

Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek w terminie do 9 maja 2022 roku są informowani przez NIKiDW o stwierdzeniu we wniosku ewentualnych błędów i uchybień formalnych i mają możliwość naniesienia poprawek w terminie do 16 maja 2022 roku.

Zgłoszenia można przesyłać za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznie. W pierwszym przypadku formularz należy wysłać na adres: Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, ul. Krakowskie Przedmieście 66, 00-322 Warszawa. Podpisany i zeskanowany formularz zgłoszenia można również wysłać (w jednym pliku) na adres: stypendia@nikidw.edu.pl.

Projekty do realizacji w ramach Programu Stypendialnego zostaną wybrane przez Komisję do 15 czerwca 2022. Po tym terminie lista projektów zostanie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu. Jeśli pełna pula środków przeznaczonych na niniejszą edycję Stypendium nie zostanie wyczerpana, Dyrektor Instytutu może w dalszym terminie ogłosić drugą turę naboru zgłoszeń.

Budżet Stypendium „Mistrz – Uczeń” edycji 2022 wynosi 300 000 zł.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!


 
pl_PLPolish