Bogata treść bajek – tych oryginalnych oraz opracowanych literacko przez Martę Guśniowską − przedstawia życie, wierzenia i obyczaje mieszkańców Wielkopolski. Pokazują one jak wyglądało i czym charakteryzowało się życie na dawnej wielkopolskiej wsi.

W książce zamieściliśmy kody QR, które odsyłają bezpośrednio do strony internetowej z nagraniami, na podstawie których powstała dana bajka. To wszystko po to, abyście samodzielnie mogli posłuchać niesamowitych opowieści. Usłyszycie zatem gwary z regionów Biskupizny, Bukówca Górnego, Hazów/Chazów, Krajny, Pałuk, jak również regionu kaliskiego. Posłuchacie jak brzmią melodie grane na dudach typu bukowsko-kościańskiego i skrzypcach podwiązanych – unikatowych wielkopolskich instrumentach muzycznych.

Korzystając z tej strony internetowej zauważycie, że tytuł danej podstrony z nagraniami jest taki sam jak tytuł bajki w książce, podczas gdy samo nagranie ma już inny tytuł. To dlatego, że dla nagrań zachowaliśmy oryginalne tytuły, czyli te, którymi posługiwali się bajarze w swoich opowieściach. Co więcej, usłyszycie, że niektóre nagrania różnią się nieco od treści bajek z książki. Marta Guśniowska, słuchając tych samych materiałów co Wy, nadała im literacki kształt ośmiu przepięknych bajek.

Mamy nadzieję, że załączone nagrania sprawią Wam wiele radości!

Il. wyróżniająca – fragment ilustracji z bajek aut. Paulina Wyrt