Wczytywanie

Projekty NIKIDW

PROJEKTY NIKIDW

Projekt POWR.02.15.00-IP.02-00-002/20, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,
w ramach działania 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU Z UWZGLĘDNIENIEM STAŻY UCZNIOWSKICH W BRANŻY ROLNO-HODOWLANEJ

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU Z UWZGLĘDNIENIEM STAŻY UCZNIOWSKICH W BRANŻY SPOŻYWCZEJ

Kontakt

Branża rolno-hodowlana:

Kierownik projektu: prof. Janusz Wojdalski janusz.wojdalski@nikidw.edu.pl

Lider projektu: Bolesław Budzisz boleslaw.budzisz@nikidw.edu.pl

Ekspert projektu: Elżbieta Żochowska elzbieta.zochowska@nikidw.edu.pl

Branża spożywcza:

Kierownik projektu: prof. Janusz Wojdalski janusz.wojdalski@nikidw.edu.pl

Lider projektu: Elżbieta Żochowska elzbieta.zochowska@nikidw.edu.pl

Ekspert projektu: Dorota Kowalczyk dorota.kowalczyk@nikidw.edu.plKoło Gospodyń Wiejskich "Miód Maliny" z Kurian

Wyróżnienie w konkursie "Historia Kołem Gospodyń się toczy" Fragment eseju: "Chciałybyśmy przybliżyć Wam historię naszego Koła, które stało się czymś znacznie więcej niż samym stowarzyszeniem. Usiądźcie wygodnie i zaczytajcie się w naszych wspomnieniach, bo jak wiadomo...

Studia podyplomowe - handel elektroniczny na rynkach rolno-spożywczych

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy (IERiGŻ-PIB) uprzejmie informuje o rekrutacji na dwusemestralne studia podyplomowe prowadzone w systemie niestacjonarnym, pt. Handel elektroniczny na rynkach rolno-spożywczych.   Studia są skierowane do...

Pozytywna opinia ekspertów

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w dniu 15 marca 2021 r. otrzymał z Instytucji Pośredniczącej MEiN ostatnią pozytywną opinię ekspertów zewnętrznych dotyczącą modelowych programów realizacji praktycznej nauki zawodu w zakresie staży uczniowskich, opracowanych w ramach ...

Wczytywanie

Wczytywanie

Wczytywanie

Wczytywanie

Wczytywanie

//
 
pl_PLPolish