Wczytywanie

Praca

OFERTA nr 1

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi z siedzibą w Warszawie
poszukuje kandydatów na stanowisko:
Główny Specjalista w Dziale Finansowo-Księgowym
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
 (nr ref. 7/VI/2022)

Nasza oferta:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Dodatkowe benefity (dofinansowanie wypoczynku, opieka medyczna)
 • Praca w państwowej instytucji kultury, prowadzącej prestiżowe projekty z zakresu działalności kulturalnej adresowane do szerokiego kręgu odbiorców
 • Praca w rozwijającym się, dynamicznym zespole

Do głównych zadań zatrudnionej osoby należeć będzie:

 • Opracowanie rocznego planu finansowego NIKiDW zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz opracowanie planów rzeczowo – finansowych komórek organizacyjnych NIKiDW,
 • Prowadzenie ewidencji zmian w rocznym planie finansowym NIKiDW oraz prowadzenie ewidencji zmian w planach rzeczowo – finansowych komórek organizacyjnych NIKiDW,
 • Opracowanie projektu planu rzeczowo-finansowego dla Działu,
 • Wnioskowanie do podmiotu nadzorującego o dokonanie zmian w planie finansowym NIKiDW,
 • Prowadzenie na potrzeby Kierownictwa i Głównego Księgowego ewidencji stopnia realizacji rocznego planu finansowego NIKiDW, sporządzanie zestawień, analiz i opracowań
  w przedmiotowym zakresie,
 • Potwierdzanie środków finansowych na wydatki związane z realizacją planu ze środków NIKiDW (dotacja, dochody własne itp.),
 • Prowadzenie na potrzeby Głównego Księgowego, ewidencji stopnia realizacji zawartych umów,
  między innymi na dostawę materiałów, towarów i świadczenia usług,
 • Czynny udział w pracach związanych z zamknięciem roku obrotowego (analiza kont pozabilansowych, przeksięgowanie kont pozabilansowych dokumentujących zaangażowanie lat następnych),
 • Opracowanie rocznego harmonogramu realizacji dochodów i wydatków oraz sporządzanie i przekazanie do organu dotującego miesięcznych zapotrzebowań na środki finansowe,
 • Sporządzanie sprawozdań budżetowych według obowiązujących zasad i wzorców,
 • Wsparcie przy sporządzaniu sprawozdania finansowego oraz współudział w opracowywaniu sprawozdań opisowych z wykonania budżetu,
 • Przygotowywanie i wysyłanie raportów do GUS,
 • Dekretacja oraz kontrola formalno–rachunkowa dokumentów finansowo-księgowych oraz terminowe i prawidłowe prowadzenie ewidencji księgowej,
 • Prowadzenie bieżącej korespondencji związanej z zakresem obowiązków,
 • Zastępowanie Głównego Księgowego podczas nieobecności w pracy.

 Oczekiwania wobec kandydatów / kandydatek: 

 • Wykształcenie wyższe (prawo, administracja, ekonomia, rachunkowość),
 • 5 letni staż pracy w komórce finansowo-księgowej lub planowania i kontroli,
 • Znajomość przepisów z zakresu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, rachunkowości, finansach publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Kodeks Postępowania Administracyjnego,
 • Doskonała organizacja pracy własnej,
 • Dyscyplina pracy,
 • Rozwinięte zdolności zarówno interpersonalne, jak i analityczne,
 • Nienaganna kultura osobista, samodzielność i inicjatywa.

Mile widziane: 

 • Studia podyplomowe (prawo, administracja, ekonomia, rachunkowość, zamówienia publiczne),
 • Doświadczenie w pracy w instytucjach kultury,
 • Znajomość systemu FK Finka.

Kandydatów prosimy o przesłanie CV w terminie do dnia 30.06.2022 r.
na adres: rekrutacja@nikidw.edu.pl

W tytule maila prosimy podać numer referencyjny nr ref. 7/VI/2022

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczanych przeze mnie dokumentach związanych z procesem rekrutacji w NIKiDW (00-322 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 66), w celu realizacji procesu rekrutacji zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2015/679 z dnia 27 kwietnia 2015 roku o ochronie danych osobowych. Przekazuję moje dane dobrowolnie mając świadomość, że w każdej chwili przysługuje mi prawo wycofania niniejszej zgody. Żądanie wycofania zgody oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie moich danych oraz nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem”.

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami

 
pl_PLPolish