Wczytywanie

Praca

Starszy Specjalista / Starsza Specjalistka w Dziale Wydawnictw i Publikacji
praca stacjonarna

Zakres obowiązków

Koordynacja procesu wydawniczego publikacji Instytutu,
Redakcja językowa i korekta tekstów, weryfikacja informacja w źródłach,
Przygotowanie umów (oraz innych dokumentów związanych z obsługa administracyjną procesu wydawniczego), koordynacja przepływu dokumentów pomiędzy wydawcą a wykonawcami,
Utrzymanie porządku dokumentacji biurowej i korespondencji pocztowej, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
Obsługa procesu prenumeraty kwartalnika „Kultura Wsi”,
Współtworzenie koncepcji dystrybucji wydawnictw Instytutu i nawiązywanie współpracy z uczestnikami procesu dystrybucji,
Archiwizacja publikacji w postaci elektronicznej,
Współpraca w zadaniach dotyczących przyjmowania książek do magazynu oraz w ich wydawaniu i wysyłce,
Współpraca w upowszechnianiu wydawnictw Instytutu – udział w wydarzeniach promocyjnych oraz inicjatywa w poszukiwaniu nowych możliwości docierania do odbiorców.

Wymagania
Wykształcenie wyższe – licencjat lub magisterskie,
Minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe,
Biegła umiejętność obsługi programu MS Word (redakcja i adiustacja tekstu), arkusza kalkulacyjnego MS Excel oraz w stopniu podstawowym programów: Power Point, Adobe Acrobat,
Bardzo dobra znajomość zasad ortografii, interpunkcji, gramatyki i stylistyki języka polskiego,
Doświadczenie w procesie wydawniczym,
Bardzo dobra organizacja pracy – sumienność i samodzielność,
Mile widziane zainteresowanie kulturą ludową.

Oferujemy
Zatrudnienie w oparciu o pracę,
Dodatkowe benefity (dofinansowanie wypoczynku, opieka medyczna),
Praca w państwowej instytucji kultury, prowadzącej prestiżowe projekty z zakresu działalności kulturalnej adresowane do szerokiego kręgu odbiorców,
Współpracę z przyjaznym zespołem,
Ciekawe wyzwania zawodowe z możliwością realizacji własnych pomysłów i twórczego wpływu na rozwój wydawnictw Instytutu.

Kandydatów prosimy o przesłanie CV w terminie do dnia 28.07.2023 r. na adres: rekrutacja@nikidw.edu.pl
W tytule maila prosimy podać numer referencyjny nr ref. 5/VI/2023

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczanych przeze mnie dokumentach związanych z procesem rekrutacji w NIKiDW (00-322 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 66), w celu realizacji procesu rekrutacji zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2015/679 z dnia 27 kwietnia 2015 roku o ochronie danych osobowych. Przekazuję moje dane dobrowolnie mając świadomość, że w każdej chwili przysługuje mi prawo wycofania niniejszej zgody. Żądanie wycofania zgody oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie moich danych oraz nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem”.

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 
pl_PLPolish