Wczytywanie

Praca

OFERTA nr 1

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi z siedzibą w Warszawie poszukuje obecnie kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. zarządzania nieruchomościami w Dziale Administracyjno-Gospodarczym

Miejsce wykonywania zlecenia: Warszawa
(nr ref. 10/X/2022)

Nasza oferta:
• Umowa o pracę
• Dodatkowe benefity (dofinasowanie do wypoczynku, opieka medyczna)
• Praca w państwowej instytucji kultury w prestiżowej lokalizacji
• Ciekawa praca w rozwijającym się, dynamicznym zespole

Do głównych zadań zatrudnionej osoby należeć będzie:
• Prowadzenie postępowań w zakresie ustanawiania służebności gruntowych i przesyłu
na nieruchomościach Instytutu;
• Prowadzenie postępowań w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości, ustalanie stanu prawnego własności nieruchomości;
• Prowadzenie postępowań w zakresie przeglądów nieruchomości i obiektów oraz dostosowywanie ich do przepisów prawa oraz potrzeb rynkowych;
• Skompletowanie dokumentacji nieruchomości NIKiDW, a w razie potrzeby odtworzenie brakujących dokumentów;
• Współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie nieruchomości, w tym z Konserwatorem Zabytków;
• Prowadzenie postępowań w zakresie najmu, wynajmu i dzierżawy nieruchomości;
• Prowadzenie spraw dotyczących prac remontowo-budowlanych, w tym koordynowanie czynnościami wynikających z zawartych umów dotyczących prac remontowo-budowlanych;
• Prowadzenie spraw dotyczących podatków, opłat i innych należności dotyczących nieruchomości;
• koordynowanie czynnościami wynikającymi z zawartych umów administracyjnych, takich jak:
 – Umów monitoringu i ochrony;
 – Umowy przeglądów technicznych;
 – Umów na konserwację systemów budynku.

Od kandydatów / kandydatek oczekujemy:
• Minimum średniego wykształcenia
• Łatwość w nawiązywaniu kontaktu
• Mile widziane doświadczenie w branży zarządzania nieruchomościami
• Dyspozycyjność do pracy w godzinach popołudniowych (sytuacje sporadyczne)

Kandydatów prosimy o przesłanie CV w terminie do dnia 21.10.2022 r.
na adres: rekrutacja@nikidw.edu.pl
W tytule maila prosimy podać numer referencyjny nr ref. 10/X/2022

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczanych przeze mnie dokumentach związanych z procesem rekrutacji w NIKiDW (00-322 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 66), w celu realizacji procesu rekrutacji zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2015/679 z dnia 27 kwietnia 2015 roku o ochronie danych osobowych. Przekazuję moje dane dobrowolnie mając świadomość, że w każdej chwili przysługuje mi prawo wycofania niniejszej zgody. Żądanie wycofania zgody oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie moich danych oraz nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem”.

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami

OFERTA nr 2

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi z siedzibą w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko: Główny Specjalista w Dziale Administracyjno-Gospodarczym

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
(nr ref. 9/X/2022)

Nasza oferta:
• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na zastępstwo
• Dodatkowe benefity (dofinansowanie wypoczynku, opieka medyczna)
• Praca w państwowej instytucji kultury w prestiżowej lokalizacji
• Ciekawa praca w rozwijającym się, dynamicznym zespole

Do głównych zadań zatrudnionej osoby należeć będzie:
• Obsługa administracyjna i socjalna pracowników Instytutu,
• Obsługa zamówień biurowych (zbieranie ofert, tworzenie wniosków, opisywanie faktur zakupowych), prowadzenie postępowań oraz obsługa zamówień wynikających z zawartych umów administracyjnych,
• Ewidencjonowanie składników majątkowych Instytutu, przygotowywanie dokumentów
do likwidacji majątku Instytutu,
• Czynności dotyczące zawierania umów z zakresu zadań działu, wynikających z potrzeb bieżących,
• Zapewnienie prawidłowej eksploatacji samochodów służbowych, monitoring oraz rozliczanie aut służbowych,
• Prowadzenie bieżącej ewidencji majątku Instytutu,
• Tworzenie baz danych na Dysku działu,
• Współpraca z Pracownikami Instytutu przy organizowaniu wydarzeń wewnętrznych,
• Prowadzenie spraw dotyczących parkingu (przepustki, pozwolenia na wjazd),
• Prowadzenie rejestru pieczątek i pieczęci,
• Koordynowanie prac kancelaryjnych w Instytucie, w tym wdrożenie EZD.

Oczekiwania wobec kandydatów / kandydatek:
• Wykształcenie minimum średnie, mile widziane wykształcenie wyższe (ekonomia, administracja, zarządzanie nieruchomościami, teleinformatyka),
• 2 letni staż pracy w komórce administracyjno-gospodarczej,
• Znajomość przepisów z zakresu gospodarki majątkowej, Prawa Zamówień Publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości,
• Świetna organizacja pracy własnej,
• Przejmowanie inicjatywy i samodzielność,
• Rozwinięte zdolności zarówno interpersonalne, jak i analityczne.

Mile widziane:
• Doświadczenie w pracy w instytucjach kultury

Kandydatów prosimy o przesłanie CV w terminie do dnia 21.10.2022 r.
na adres: rekrutacja@nikidw.edu.pl
W tytule maila prosimy podać numer referencyjny nr ref. 9/X/2022

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczanych przeze mnie dokumentach związanych z procesem rekrutacji w NIKiDW (00-322 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 66), w celu realizacji procesu rekrutacji zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2015/679 z dnia 27 kwietnia 2015 roku o ochronie danych osobowych. Przekazuję moje dane dobrowolnie mając świadomość, że w każdej chwili przysługuje mi prawo wycofania niniejszej zgody. Żądanie wycofania zgody oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie moich danych oraz nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem”.

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami

OFERTA nr 3

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi z siedzibą w Warszawie poszukuje obecnie kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. IT w Dziale Administracyjno-Gospodarczym

Miejsce wykonywania zlecenia: Warszawa
(nr ref. 11/X/2022)

Nasza oferta:
• Umowa o pracę
• Dodatkowe benefity (dofinasowanie do wypoczynku, opieka medyczna)
• Praca w państwowej instytucji kultury w prestiżowej lokalizacji
• Ciekawa praca w rozwijającym się, dynamicznym zespole

Do głównych zadań zatrudnionej osoby należeć będzie:
• Nadzór nad sprzętem komputerowym znajdującym się w Instytucie;
• Zapewnianie prawidłowego funkcjonowania sprzętu i urządzeń informatycznych;
• Wsparcie techniczne dot. prawidłowego funkcjonowania telefonii stacjonarnej i mobilnej;
• Prowadzenie i bieżąca aktualizacja ewidencji sprzętu komputerowego działającego w instytucie według stanowisk pracy;
• Obsługa sprzętowo-informatyczna wydarzeń, konferencji i spotkań;
• Współudział w pracach organizacyjno-technicznych w przygotowaniu i sprawnym przebiegu konferencji (w tym konferencji online);
• Pełnienie funkcji realizatora wizji oraz wykonywanie zadań z zakresu montażu;
• Dbanie o zainstalowany w komórkach sprzęt i oprogramowanie;
• Planowanie zakupów sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych dot. sprzętu komp. dla potrzeb Instytutu – wyposażenie pracowników w sprzęt i oprogramowanie;
• Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem sieci lokalnej, systemów informatycznych, utrzymaniem własnych baz oraz ich właściwym zabezpieczeniem;
• Realizowanie prac związanych z administrowaniem systemem bibliotecznym Aleph i systemem dLibra (tj. Rolniczą Biblioteką Cyfrową);
• Realizowanie prac związanych z aktualizacją Katalogu Bibliotecznego w systemie bibliotecznym Aleph – współpraca w ww. zakresie z Oddziałem w Puławach;
• Modyfikowanie i aktualizowanie serwisów www Instytutu (Rolniczy Magazyn Elektroniczny, strona biblioteki, BIP NIKiDW);
• Współpraca z firmami i instytucjami zewnętrznymi w kwestiach dot. obsługi informatycznej;
• Udział w pracach wdrożeniowych systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.

Od kandydatów / kandydatek oczekujemy:
• Minimum średniego wykształcenia
• Łatwość w nawiązywaniu kontaktu
• Mile widziane doświadczenie w branży IT
• Dyspozycyjność do pracy w godzinach popołudniowych (sytuacje sporadyczne)

Kandydatów prosimy o przesłanie CV w terminie do dnia 21.10.2022 r.
na adres: rekrutacja@nikidw.edu.pl
W tytule maila prosimy podać numer referencyjny nr ref. 11/X/2022

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczanych przeze mnie dokumentach związanych z procesem rekrutacji w NIKiDW (00-322 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 66), w celu realizacji procesu rekrutacji zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2015/679 z dnia 27 kwietnia 2015 roku o ochronie danych osobowych. Przekazuję moje dane dobrowolnie mając świadomość, że w każdej chwili przysługuje mi prawo wycofania niniejszej zgody. Żądanie wycofania zgody oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie moich danych oraz nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem”.

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami

 
pl_PLPolish