Wczytywanie

Konkurs „Korzenie i skrzydła”

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłosił konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską na temat kultury i dziedzictwa obszarów wiejskich w Polsce. W konkursie oceniane będą prace doktorskie obronione w latach 2017–2021 oraz prace magisterskie bronione w latach 2018–2021. Prace mogą być zgłaszane przez autorów, promotorów, recenzentów, jednostki naukowe, instytucje kultury  oraz organizacje pozarządowe. Patronat nad konkursem objęli m.in. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Edukacji i Nauki prof. Przemysław Czarnek, Polski Komitet ds. UNESCO, Narodowe Centrum Kultury oraz Polskie Radio.


Do głównych zadań Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi należy badanie, popularyzowanie, dokumentowanie i poszerzanie wiedzy na temat kultury i dziedzictwa kulturowego mieszkańców obszarów wiejskich. Jedną z form realizacji tej misji jest wspieranie badań naukowych nad kulturą i dziedzictwem polskiej wsi, czemu ma służyć Konkurs NIKiDW na najlepszą pracę magisterską i doktorską. Konkurs kierowany jest do osób, które obroniły prace magisterskie i doktorskie związane z różnymi dyscyplinami naukowymi z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i nauk o sztuce, tematycznie ściśle odnoszące się do tradycji i współczesności szeroko pojętej kultury wsi i dziedzictwa obszarów wiejskich ziem polskich, w tym – do kultury i dziedzictwa kulturowego miast o tradycjach rolniczych. Celem konkursu jest popularyzacja wyników oryginalnych badań naukowych poświęconych kulturze i dziedzictwu obszarów wiejskich, wspieranie młodych naukowców i ich promotorów oraz zachęcanie ich do kontynuacji  badań w tym zakresie.


Do Konkursu można zgłaszać wyłącznie prace obronione, niepublikowane, napisane w języku polskim, oryginalne, zawierające wyniki autorskich badań i nowatorskich analiz oraz dające możliwość praktycznego wykorzystania wyników badań przez różnego typu uczestników i kreatorów kultury wsi oraz interesariuszy dziedzictwa obszarów wiejskich.

Załącznik 1. Regulamin konkursu

Załącznik 2. Formularz zgłoszenia pracy (pdf)
                      Formularz zgłoszenia pracy (doc) 

Załącznik 3. Plakat Konkursu


Szczegółowe informacje:

Przyjmowanie zgłoszeń do 31 grudnia 2021

 Dwie kategorie: prace magisterskie, prace doktorskie

Nagrody:
a) Najlepsza praca magisterska:
− I nagroda – 4 000 zł
− II nagroda – 3 000 zł
− III nagroda – 2 000 zł

b) Najlepsza praca doktorska:
I nagroda – 7 000 zł
II nagroda – 6 000 zł
III nagroda – 5 000 zł

Nagrody dla promotorów prac:
a) promotor najlepszej pracy magisterskiej – 2 000 zł
b) promotor najlepszej pracy doktorskiej – 4 000 zł

Nagrody finansowane są ze środków Organizatora (Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi)


Osoba do kontaktu:
Joanna Szymańska-Radziewicz,
tel. 511 056 861, e-mail: konkurs.mgr-dr@nikidw.edu.pl 


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

 
pl_PLPolish