Wczytywanie

Kategoria: Woda na młyn

(6)

Konkurs „Woda na młyn polskiego rolnictwa – tradycja i perspektywy gospodarki wodnej na polskiej wsi”! Wypełnijcie zgłoszenie i wraz ze zdjęciem prześlijcie do nas!

Uprzejmie informujemy, że nabór wniosków do Konkursu „Woda na młyn polskiego rolnictwa – tradycja i perspektywy gospodarki wodnej na polskiej wsi” ogłoszonego przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi trwa do dnia 31 grudnia 2020! Zachęcamy do udziału w Konkursie, którego ogólnym celem jest popularyzacja wiedzy na temat dziedzictwa materialnego i przyrodniczego związanego z gospodarowaniem zasobami

Mała retencja na terenach wiejskich

Metody małej retencji polegają na zatrzymaniu lub spowolnieniu spływu wód. To zestaw wielu różnorodnych działań, które przynoszą wymierne korzyści zarówno ludziom, jak i przyrodzie. Budowa niewielkich zbiorników, oczek wodnych, stawów, zadrzewianie, renaturyzacja małych rzek oraz ochrona terenów podmokłych to przedsięwzięcia, które mogą pomóc w przeciwdziałaniu skutkom suszy i powodzi. W ostatnim czasie obserwuje się coraz częstsze

Młyny wodne w Polsce – od tradycji do współczesności

Młyny wodne to od czasów średniowiecza często spotykany element krajobrazu dolin rzecznych. Zazwyczaj budowano je z dala od zabudowy wiejskiej, co prowadziło do powstawania osad młyńskich. Wyróżniały się one w krajobrazie nie tyko charakterystycznym budynkiem samego młyna, ale również zespołem obiektów hydrotechnicznych zapewniających jego sprawną pracę, jak stawy, groble, przepusty oraz młynówki. Młyny poruszane siłą

Konkurs „Woda na młyn polskiego rolnictwa”. Wypełnijcie zgłoszenie i wraz ze zdjęciem prześlijcie do nas!

Zachęcamy do udziału w Konkursie „Woda na młyn polskiego rolnictwa - tradycja i perspektywy gospodarki wodnej na polskiej wsi”, którego organizatorem jest Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Wystarczy przesłać do nas: zdjęcia, rysunki, ryciny starych młynów lub zbiorników służących naturalnej i sztucznej retencji, wraz ze wskazaniem ich lokalizacji oraz krótkim opisem ich roli historycznej. Mile widziane

Ogólnopolski Konkurs „Woda na młyn polskiego rolnictwa –tradycja i perspektywy gospodarki wodnej na polskiej wsi” – prezentacja

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłosił Konkurs „Woda na młyn polskiego rolnictwa – tradycja i perspektywy gospodarki wodnej na polskiej wsi”, którego celem jest sporządzenie dokumentacji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego związanego z gospodarowaniem zasobami wodnymi na obszarach wiejskich. Za pośrednictwem Konkursu chcemy wpłynąć na popularyzację wiedzy na temat dziedzictwa materialnego i przyrodniczego związanego z gospodarowaniem

Konkurs „Woda na młyn polskiego rolnictwa – tradycja i perspektywy gospodarki wodnej na polskiej wsi”. Wypełnijcie zgłoszenie i wraz ze zdjęciem prześlijcie do nas!

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłasza Konkurs „Woda na młyn polskiego rolnictwa – tradycja i perspektywy gospodarki wodnej na polskiej wsi”, którego celem jest sporządzenie dokumentacji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego związanego z gospodarowaniem zasobami wodnymi na obszarach wiejskich. Woda pełni wiele funkcji w środowisku naturalnym. Jest niezbędna w produkcji rolniczej, odgrywa ważną rolę w systemach

pl_PLPolish