Wczytywanie

Kategoria: Zamówienia publiczne 2022

(4)

NAGŁOŚNIENIE SALI ODCZYTOWEJ BUDYNKU SIEDZIBY NIKiDW – NIKiDW/P/2/2022.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Adres strony internetowej, na której prowadzone jest postępowanie i są zamieszczone dokumenty składane do oferty: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b3662f73-4d4f-4c41-bb27-b3c084ee573a    

pl_PLPolish