Wczytywanie

Kategoria: Zamówienia publiczne 2020

(7)

Rozeznanie rynku – Catering w ramach projektu „Praktyczna nauka zawodu z uwzględnieniem staży uczniowskich w branży spożywczej” nr POWR.02.15.00-00-2015/20

Opis przedmiotu zamówienia do pobrania: Rozeznanie Rynku - catering branża spożywcza Załączniki do pobrania: zapytanie ofertowe_br spożywcza zał. 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_spożywcza zał. 2 Oferta_catering_branża spożywcza zał. 3 Oświadczenie_br. spożywcza zał. 4 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych_br spożywcza zał. 5 Oświadczenie o spełnianiu kryterium dot. klauzuli społecznej_br spożywcza

Rozeznanie rynku – Catering w ramach projektu „Praktyczna nauka zawodu z uwzględnieniem staży uczniowskich w branży rolno-hodowlanej” nr POWR.02.15.00-00-2015/20

Opis przedmiotu zamówienia do pobrania: Rozeznanie Rynku - catering branża rolno - handlowa Załączniki do pobrania: Zapytanie ofertowe_br rolno-hodowlana Zał. 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_rolno-hodowlana Zał. 2 oferta_catering_branża rolno-hodowlana Zał. 3 Oswiadczenie_br. rolno-hodowlana Zał. 4 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych_br rolno-hodowlana Zał. 5 Oświadczenie o spełnianiu kryterium dot. klauzuli społecznej_br rolno-hodowlana

Rozeznanie rynku – Zakup zestawów materiałów szkoleniowych w ramach projektu „Praktyczna nauka zawodu z uwzględnieniem staży uczniowskich w branży spożywczej” nr POWR.02.15.00-00-2015/20

Opis przedmiotu zamówienia do pobrania: Rozeznanie Rynku - materiały szkoleniowe 09.2020 branża spożywcza Załączniki do pobrania: Załącznik nr 1 spoż. Załącznik nr 2 formularz ofertowy br.spożywcza Załącznik nr 3 spożywka Załącznik nr 4 wzór umowy br.spożywcza Zapytanie ofertowe materiały

Rozeznanie rynku – Zakup zestawów materiałów szkoleniowych w ramach projektu „Praktyczna nauka zawodu z uwzględnieniem staży uczniowskich w branży rolno-hodowlanej”

Opis przedmiotu zamówienia w załączniku: Rozeznanie Rynku - materiały szkoleniowe 09.2020 rolno-hodowlana Załączniki do pobrania: Załącznik nr 1 rolno-hodowlana Załącznik nr 2 formularz ofertowy br.rolno-hodowlana Załącznik nr 3 rolno-hodowlana Załącznik nr 4 wzór umowy br.rolno-hodowlana Zapytanie ofertowe materiały

pl_PLPolish