Wczytywanie

Kategoria: Zamówienia inne

(9)

Remont pomieszczeń w budynku Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi”, którego przedmiotem będzie: Wykonanie projektu remontu łazienek, doprowadzenia instalacji wodno – kanalizacyjnej i uzupełnienia ubytków podłogowych we wskazanych pomieszczeniach, w budynku NIKiDW zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 66.

Zaproszenie do składania informacji o cenie Formularz cenowy Rzuty budynku NIKiDW Dokumentacja techniczna - instalacje sanitarne Dokumentacja techniczna - instalacje elektryczne

II. Sporządzenie projektu budowlanego na podstawie rozwiązań zamiennych zawartych w Ekspertyzie Technicznej Stanu Ochrony Przeciwpożarowej budynku NIKiDW

Zaproszenie do składania informacji o cenie Formularz cenowy Formularz cenowy Projekt wykonawczy OŚWIETLENIE AWARYJNE-RZUT PIWNICY Projekt wykonawczy OŚWIETLENIE AWARYJNE-RZUT PARTERU Bilans prądowy projekt wykonawczy OŚWIETLENIE AWARYJNE-RZUT PÓŁPIĘTRA_ PIETRA I Projekt wykonawczy OŚWIETLENIE AWARYJNE-RZUT PIETRA I _PIETRA II Projekt wykonawczy OŚWIETLENIE AWARYJNE-RZUT PIETRA II _PODDASZA Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków WZW 5142 32 2022 KMR Ekspertyza Techniczna Stanu Ochrony Przeciwpożarniczej Budynku NIKiDW Postanowienia Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej

II. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej pomieszczeń w budynku siedziby NIKiDW w Warszawie w oparciu o dokument pn.: „Ocena bezpieczeństwa konstrukcji oficyny budynku zlokalizowanego przy ul. Krakowskie Przedmieście 66, przeprowadzona w związku z występowaniem pęknięć i rys w ścianach i stropach”, z listopada 2021 r. w ramach zadania pn. „Modernizacja i adaptacja budynku siedziby NIKiDW”.

Zaproszenie do składania informacji o cenie Ekspertyza Ocena bezpieczeństwa konstrukcji oficyny budynku NIKiDW Formularz cenowy NIKiDW Oficyna rysy Rys 01_Rzut piwnicy NIKiDW Oficyna rysy Rys 02_Rzut parteru NIKiDW Oficyna rysy Rys 03_Rzut I piętra NIKiDW Oficyna rysy Rys 04_Rzut II piętra NIKiDW Oficyna rysy Zal 1 Formularz cenowy  

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej pomieszczeń w budynku siedziby NIKiDW w Warszawie w oparciu o dokument pn.: „Ocena bezpieczeństwa konstrukcji oficyny budynku zlokalizowanego przy ul. Krakowskie Przedmieście 66, przeprowadzona w związku z występowaniem pęknięć i rys w ścianach i stropach”, z listopada 2021 r. w ramach zadania pn. „Modernizacja i adaptacja budynku siedziby NIKiDW”.

Zapytanie w sprawie rozeznania strop oficyna projekt i roboty NIKiDW_22042022 Zapytanie w sprawie rozeznania strop oficyna projekt i roboty NIKiDW_22042022 NIKIDW_formularz cenowy stropy_22042022 Formularz cenowy

Zadanie 1: „Sporządzenie koncepcji architektoniczno-budowlanej zagospodarowania pomieszczeń w budynku siedziby NIKIDW w Warszawie w ramach zadania pn. „Modernizacja i adaptacja budynku siedziby NIKIDW” Zadanie 2: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania pomieszczeń w budynku siedziby NIKIDW w Warszawie w oparciu o koncepcję architektoniczno-budowlaną w ramach zadania pn. „Modernizacja i adaptacja budynku siedziby NIKIDW”.

Zaproszenie do składania informacji o cenie Formularz cenowy E-01 - Schemat główny zasilania E-03 Instalacje elektryczne-RZUT PARTERU E-04 Instalacje elektryczne-RZUT PIWNICY KP 66 RZUTY-RZUT PARTERU KP 66 RZUTY-RZUT PIWNICY OPIS KP66 Elektryka S-1 S-2

pl_PLPolish