Wczytywanie

Kategoria: Biogramy autorów

(3)

Biogramy – dr Grażyna Olszaniec

Dr Grażyna Olszaniec - językoznawca, doktor nauk humanistycznych, absolwentka UMK. Pracownik Katedry Filologii Romańskiej UMK w latach 1999-2017, stypendystka grantów Rektora UMK dla młodych pracowników (2001 i 2003) oraz stypendium Rządu Francuskiego (2003). Autorka kilku artykułów na temat języka bretońskiego oraz tożsamości Bretończyków w opozycji do kultury francuskiej. Współpracownik Komisji Dialektologicznej Komitetu Językoznawstwa PAN. Zainteresowania badawcze: 1.

Biogramy – dr Tomasz Sińczak

Tomasz Sińczak – doktor nauk historycznych, kierownik Pracowni Badań Historycznych Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, absolwent historii oraz historii sztuki na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor i współautor książek naukowych, w tym, nagrodzonej przez gdański oddział PAN monografii „Wojny Cesarstwa Rzymskiego z Iranem Sasanidów w latach 226 – 363”, która

Biogramy – mgr Sebastian Sahajdak

Mgr Sebastian Sahajdak, absolwent Instytutu Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Pracę magisterską, poświęconą Ochotniczym Strażom Pożarnym na Pomorzu Zachodnim, napisał pod kierunkiem prof. Kazimierza Kozłowskiego w Zakładzie Historii Społecznej i Badań Regionalnych. Od 2002 do 2018 r. zawodowo związany z uczelnią (biuro promocji i informacji, praca związkowa). W latach 2007-2010 członek Zespołu Społecznego ds. Powołania

pl_PLPolish
pl_PLPolish