Wczytywanie

Kategoria: Pracownia Badań Historycznych

(7)

Recenzja książki “Śladami Szeli, czyli diabły polskie”

Piotr Korczyński, za sprawą “Śladami Szeli, czyli diabły polskie”, zasiadł do stołu ludowej historii Polski. Wydobywa głosy, jak to ujął Przemysław Wielgosz, z “milczącego tła”. Pomiędzy stronicami szumią “arcypolskie” wierzby. W najstarszej z nich mieszka Rokita. Wyruszając w podróż z Korczyńskim trzeba być w nastroju “przysiadalnym”. W innym przypadku można sobie nie poradzić z potęgą

Recenzja książki „Bękarty Pańszczyzny. Historia buntów chłopskich”

Rauszer M., Bękarty Pańszczyzny. Historia buntów chłopskich, Warszawa, Wydawnictwo RM, 2020, ISBN 978-83-8151-341-8; 280 stron. Praca jest popularną wersją książki naukowej Siła podporządkowanych. Antropologia chłopskiego oporu czasów pańszczyzny XVI-XIX wiek. Seria, w której została wydana, Ludowa Historia Polski, sugeruje, że omawiana książka dotyczy Polski pomimo ogólnego tytułu, a w treści wielu odwołań do światowej historii i kultury. Podjęta

Biogramy – dr Grażyna Olszaniec

Dr Grażyna Olszaniec - językoznawca, doktor nauk humanistycznych, absolwentka UMK. Pracownik Katedry Filologii Romańskiej UMK w latach 1999-2017, stypendystka grantów Rektora UMK dla młodych pracowników (2001 i 2003) oraz stypendium Rządu Francuskiego (2003). Autorka kilku artykułów na temat języka bretońskiego oraz tożsamości Bretończyków w opozycji do kultury francuskiej. Współpracownik Komisji Dialektologicznej Komitetu Językoznawstwa PAN. Zainteresowania badawcze: 1.

Biogramy – dr Tomasz Sińczak

Tomasz Sińczak – doktor nauk historycznych, kierownik Pracowni Badań Historycznych Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, absolwent historii oraz historii sztuki na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor i współautor książek naukowych, w tym, nagrodzonej przez gdański oddział PAN monografii „Wojny Cesarstwa Rzymskiego z Iranem Sasanidów w latach 226 – 363”, która

Biogramy – mgr Sebastian Sahajdak

Mgr Sebastian Sahajdak, absolwent Instytutu Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Pracę magisterską, poświęconą Ochotniczym Strażom Pożarnym na Pomorzu Zachodnim, napisał pod kierunkiem prof. Kazimierza Kozłowskiego w Zakładzie Historii Społecznej i Badań Regionalnych. Od 2002 do 2018 r. zawodowo związany z uczelnią (biuro promocji i informacji, praca związkowa). W latach 2007-2010 członek Zespołu Społecznego ds. Powołania

Ustrzyki Dolne 40 lat temu. Lekcja z chłopskiej niezależności

W maju 2021 roku przypada 40-lecie rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych “Solidarność”. Naszym celem jest przybliżenie historii niezależnego ruchu związkowego na wsi. Podróż w przeszłość rozpoczynamy 29.12.2020 roku, w 40. rocznicę rozpoczęcia strajku okupacyjnego w Ustrzykach Dolnych. 40 lat temu, 29 grudnia 1980 roku, siedem osób związanych z Federacją Robotników, Rolników i Innych Grup

pl_PLPolish
pl_PLPolish