Wczytywanie

Kategoria: Mniejszości kulturowe w Polsce

(4)

Purim – Święto Losów

Purim to najbardziej radosne judaistyczne święto zwane czasem żydowskim karnawałem lub Świętem Losów. Obchodzone jest od II wieku prze naszą erą, na pamiątkę ocalenia Żydów od zagłady w Persji. W synagogach i gminach żydowskich odbywa się wiele imprez kulturalnych i zabaw. Przypada ono na 14 dzień miesiąca księżycowego adar. Nazwa Purim pochodzi od słowa los

Śladami polskich Tatarów

Tatarzy są obecni w Polsce od ponad sześciu wieków. Niegdyś grupa ta miała znaczący wpływ na życie społeczne, gospodarcze i militarne naszego kraju. Obecnie poza miejscami największych skupisk tatarskich mało kto pamięta o ich istnieniu. Tatarzy pojawili się po raz pierwszy na ziemiach ówczesnej Litwy oraz Polski około 600 lat temu, podczas rządów Wielkiego Księcia Witolda.

Karaimi – najmniej liczna mniejszość w Polsce

Są najmniejszą mniejszością narodową w Polsce. Choć z naszym krajem są związani od XIV wieku, wciąż wielu Polaków nie ma pojęcia o ich istnieniu. Karaimów – bo o nich mowa, żyje dziś wśród nas około 200.  Zrzeszeni w Związku Karaimów Polskich wydają swoją gazetę oraz starają się kultywować tradycje i rozpowszechniać wiedzę o swojej historii

Bojkowie – dawni mieszkańcy Bieszczad

Bojkowie to grupa etniczna pochodzenia rusińskiego i wołoskiego, sąsiadująca od wschodu z Hucułami, a od zachodu z Łemkami, która w przeszłości zamieszkiwała teren całych Bieszczad i część Zakarpacia. W czasie II wojny światowej większość Bojków wysiedlono w głąb ówczesnego ZSRR, reszta rozproszyła się po Polsce. Dzisiaj zasiedlają oni tereny Ukrainy. Bojkowie to grupa etniczna górali ukraińskich

pl_PLPolish
pl_PLPolish