Czasopismo „Kultura Wsi”

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi wznowił w 2021 roku wydawanie kwartalnika popularnonaukowego „Kultura Wsi. Ludzie Wydarzenia Przemiany”. Poprzednim wydawcą, wychodzącego w latach 2014-2016 kwartalnika, była Centralna Biblioteka Rolnicza. Jest to czasopismo popularnonaukowe, bogato ilustrowane, które w przystępny, atrakcyjny sposób przybliża dziedzictwo kulturalne wsi, a także podejmuje zagadnienia przemian na wsi. Jest to jedyne pismo…