Wczytywanie

Czasopismo „Kultura Wsi”

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi wznowił w 2021 roku wydawanie kwartalnika popularnonaukowego „Kultura Wsi Ludzie Wydarzenia Przemiany”. Poprzednim wydawcą, wychodzącego w latach 2014-2016 kwartalnika, była Centralna Biblioteka Rolnicza. Jest to czasopismo popularnonaukowe, bogato ilustrowane, które w przystępny, atrakcyjny sposób przybliża dziedzictwo kulturalne wsi, a także podejmuje zagadnienia przemian na wsi. Jest to jedyne pismo popularnonaukowe zajmujące się etnografią. Staramy się w każdym numerze, jak najwięcej miejsca poświęcić osobom działającym na rzecz zachowania kultury wsi: społecznikom, pracownikom ośrodków kultury. W każdym numerze przedstawiamy także twórców ludowych: malarzy, rzeźbiarzy, muzyków, poetów. Oprócz tego można w nim znaleźć także informacje o planowanych wydarzeniach kulturalnych z całej Polski. Czasopismo, wydawane w 1000 egzemplarzy, wysyłamy do gminnych ośrodków kultury i bibliotek w całej Polsce. W 2021 r. ukazały się 4 numery: zimowy, wiosenny, letni i jesienny. Okładka każdego numeru kwartalnika nawiązuje do pory roku. W każdym z nich zamieszczone są ciekawe, ponadczasowe, artykuły przedstawiające życie mieszkańców wsi w każdym jego aspekcie, zarówno w latach minionych jak i współczesnych.

Kontakt do redakcji: 
redakcja@nikidw.edu.pl

Kolportaż: kolportaz@nikidw.edu.pl


Najnowszy numer „Kultury Wsi” już w sprzedaży!*

Uprzejmie informujemy, że właśnie ukazał się pierwszy w 2022 roku numer kwartalnika „Kultura Wsi” wydawanego przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Prezentujemy w nim wiele ciekawych tekstów, poruszających problemy kultury zarówno w jej wymiarze aksjologicznym, jak i praktycznym, który przejawia się poprzez aktywność poznawczą, twórczą oraz duchową dawnych i współczesnych mieszkańców wsi. Tematem przewodnim tego numeru jest budownictwo regionalne i nawiązania do niego w architekturze współczesnej.

W numerze między innymi:

Artykuł
Iwony Liżewskiej o tradycji i architekturze regionalnej w krajobrazie wiejskim i miejskim pt. „Twór dom – dialog z tradycją”.
Materiał
 na temat budownictwa regionalnego w Małopolsce autorstwa Marka Grabskiego.

Rozmowa z Tadeuszem Woźniakiem – dyrektorem Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze-Ochli na temat skansenów, bogactwa kulturowego i wina.
Wywiad z Grażyną Czekałą – twórczynią ludową z Gogolina pt. „Kwiaty z pól, łąk i lasów na opolskiej porcelanie”.
Tekst o inspiracjach do pracy z dziećmi i młodzieżą w obszarze lokalnego dziedzictwa pt. „Nasza wieś jest ciekawa” autorstwa Katarzyny Kamler i Joanny Kościańskiej.

*Kwartalnik „Kultura Wsi” jest dostępny w sprzedaży. 
Cena: 10 zł + koszty przesyłki.
Zamówienia można składać pod adresem:
📩 sklep@nikidw.edu.pl


Zapraszamy do lektury archiwalnych numerów kwartalnika:

                                                          Kultura Wsi nr 15 (4) 2021

Kultura Wsi nr 14 (3) 2021

Kultura Wsi nr 13 (2) 2021

Kultura Wsi nr 12 (1) 2021

Red. A.S.

 
pl_PLPolish