Rusza nabór do IV edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP. Jest to inicjatywa Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i jest objęty jej Honorowym Patronatem.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: wojewódzkim i ogólnopolskim. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane będą do 31 marca 2024 r.

Konkurs ma na celu promocję i prezentację wielopłaszczyznowej działalności Kół w zakresie społecznym, kulturalnym i edukacyjnym.

Koła Gospodyń Wiejskich zgłaszają się samodzielnie poprzez przesłanie pocztą elektroniczną na adres:konkurs.KGW@prezydent.pl

Więcej informacji:https://www.prezydent.pl/malzonka-prezydenta/inicjatywy/konkurs-dla-kol-gospodyn-wiejskich