Wprowadzając się do Golęczewa, które jest tuż obok Chludowa, byłam przekonana, że coś tu ludowego w trawie piszczy, ale nie do końca wiedziałam co to jest. Z biegiem lat okazało się jednak, że tę niesamowitą atmosferę tworzy grupa ludzi, pasjonatów tradycji i folkloru, która swoim zaangażowaniem i działaniem pokazuje, że warto podejmować wyzwania i pokazywać, że to co minęło jest nadal aktualne i może ubogacać. Pozwólcie, że opowiem o nich w kilku słowach…

Inicjatywa oddolna…
W 2000 roku z inicjatywy ówczesnego dyrektora Zespołu Szkół w Chludowie, przy wsparciu grupy rodziców, powstał Zespół Pieśni i Tańca „Chludowianie”. Już od pierwszych chwil główną ideą przyświecającą założycielom było podejmowanie działań zmierzających do podtrzymywania tradycji narodowej, ochrony dóbr kultury i pielęgnowania polskości. Brzmi dumnie, ale w rzeczywistości była i jest to praca u podstaw, by przekazać dzieciom i młodzieży, że warto się w tę sprawę zaangażować. Od samego początku Chludowianie skupiali w swoim gronie ludzi z pasją, zakochanych w folklorze i krzewieniu tradycji. To rodzice i nauczyciele z miejscowej szkoły stworzyli podwaliny pod to, co teraz reprezentują. Po dziś dzień wszystko, co się dzieje w Zespole, jest wynikiem wielkiego zaangażowania tancerzy i rodziców, którzy bezinteresownie poświęcają swój czas na pomoc, organizację i wspieranie działań zespołowych. Bez tych wielkich i skrytych za tancerzami społeczników, nie byłoby tego co jest.

Wielopokoleniowość…
Po prawie 25 latach działalności mała, rodzinna grupa zmieniła się w liczący ponad 120 osób Zespół, składający się z przedszkolaków, dzieci, młodzieży i dorosłych. Pasja do tańca przekazywana była i jest tutaj z pokolenia na pokolenie.

W szeregach Chludowian tańczą, niejednokrotnie razem na scenie, dziadkowie, rodzice, dzieci i wnuki. Choreografowie Zespołu nieustannie podkreślają, że to właśnie w taki sposób, przez wspólne przebywanie, przekazywane były z pokolenia na pokolenie tradycje i zwyczaje. Swoimi występami Zespół przełamuje stereotypy i pokazuje, że folklor i kultywowanie tradycji nie jest nudne, a wręcz przeciwnie, dostarcza wiele radości i poszerza horyzonty.

W repertuarze Chludowian znajdują się tańce narodowe: polonez, oberek, kujawiak, mazur i krakowiak. Tancerze prezentują liczne tańce i przyśpiewki regionalne i związane z nimi scenki: wielkopolskie, lubelskie, rzeszowskie, śląskie, beskidzkie, kaszubskie, sądeckie. W swoim dorobku Zespół posiada także spektakle ludowe: wielkopolski Podkoziołek, niezwykle żywiołowe, oparte na tańcach sądeckich Katarzynki oraz przepiękne Jasełka.

 

Lokalna integracja…
Działalność Chludowian to nie tylko występy na scenie, to także działania na rzecz integracji mieszkańców. Zespół organizując od kilkunastu lat „Chudowskie spotkania z folklorem” propaguje wśród lokalnej społeczności polskie tradycje, obyczaje i folklor oraz uczy otwartości na kultury innych krajów. Podczas każdej edycji prowadzone są warsztaty sztuki ludowej, organizowane są koncerty zespołów ludowych krajowych i zagranicznych, prelekcje, gry i zabawy na ludowo.

Zespół, tworzony w większości przez miejscową ludność bierze także czynny w kultywowaniu lokalnych tradycji. Corocznie towarzyszy mieszkańcom w ciągle żywych w gminie Suchy Las nabożeństwach majowych przy grotach maryjnych i przydrożnych krzyżach, współorganizuje Dożynki, organizuje wieczornice patriotyczne z okazji Święta Niepodległości, gromadzi społeczność na koncertach m.in. z okazji Dnia Matki. Te spotkania redukują bariery i pokazują, że folklor to nie tylko wielkie występy, ale także część naszej lokalnej rzeczywistości.

 

Edukacja…
Od 2021 Zespół realizuje projekt „Folklor w przedszkolu”, w ramach którego odwiedza przedszkola, pokazując najmłodszym piękno polskich tańców, tradycji i strojów. Podczas cyklicznych spotkań przedszkolaki poznają tańce narodowe i regionalne, oglądają, a także przymierzają stroje ludowe, uczą się piosenek i prostych kroków. Przedstawiciele tancerzy z wielką radością opowiadają dzieciom o swojej pasji i pokazują z bliska czego się uczą w Zespole, a dzieciaki z ogromnym przejęciem i zaangażowaniem stawiają, podczas tych spotkań, pierwsze kroki w krakowiaku i Trojaku.

W ramach Chludowian działa także chór „Cantus Familiaris” oraz szkółka dudziarska, w której dzieci, młodzież i dorośli uczą się grać na dudach i skrzypcach podwiązanych.

Wolontariat…
Zespół podejmuje wiele akcji mających na celu dotarcie z twórczością ludową do osób dotkniętych w jakiś sposób przez los, chorych i starszych. Tancerze odwiedzają kluby seniora, domy opieki społecznej, szpitale, wnosząc w nie kolor, radość, a niejednokrotnie i wzruszenie. Te wizyty nie tylko urozmaicają życie odwiedzanych, one przede wszystkim uwrażliwiają dzieci i młodzież na potrzeby drugiego człowieka, uświadamiając im, że największa radość jest wtedy, kiedy daje się innym coś z siebie.

 

Chludowianie, to wizytówka gminy Suchy Las, ale przede wszystkim to wspaniała grupa ludzi, którym „chce się chcieć”. Choć pracy jest zapewne niemało, wyzwań dużo i nie zawsze jest łatwo, to nikt z okolicy nie wyobraża sobie, że mogłoby ich tutaj nie być. Kolorowe stroje, pozytywnie rozbrykane i radosne dzieciaki, piękna młodzież, są nieodłącznym elementem tutejszego krajobrazu! A ci, którym folklor wydawał się nudny i tylko dla starszych, po kilku występach zmieniają zdanie.

Podsumowując: Szczęśliwe Chludowo, bo jest tu tak ludowo!

Mieszkanka

Fot. Z arch. Zespołu