Materiał został opublikowany w czasopiśmie „Kultura Wsi” 2022 nr 4