Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza do wzięcia udziału w konkursie „Korzenie i Skrzydła” – w tym roku – na najlepszą pracę doktorską na temat kultury i dziedzictwa obszarów wiejskich w Polsce. III edycję Konkursu za rok 2023 kierujemy do tych, którzy podjęli tematy dotyczące współczesnych trendów i procesów kulturowych, kształtujących życie i budujących spójność lokalnych społeczności.

Chcemy tym uwidocznić w środowisku naukowym nurt badań nad dziedzictwem historycznym, niematerialnym i materialnym polskiej wsi, by chronić wartości duchowe, tradycyjne umiejętności, wiedzę, zjawiska historyczne i obyczajowe, a zarazem wzmacniać poszukiwania metodologiczne w tych zakresach. Pragniemy zarazem, by dzięki Konkursowi prace badaczy w coraz większym stopniu wykazywały się aplikatywnością i służyły lokalnym społecznościom, ich włodarzom oraz organizacjom i instytucjom, przyczyniając się do rozwoju obszarów wiejskich i małomiasteczkowych w Polsce.

Do III edycji Konkursu można zgłaszać wyłącznie prace doktorskie obronione, niepublikowane (w całości), napisane w języku polskim, oryginalne, zawierające wyniki autorskich badań i nowatorskich analiz oraz dające możliwość praktycznego wykorzystania wyników badań przez różnego typu uczestników i kreatorów kultury wsi oraz interesariuszy dziedzictwa obszarów wiejskich i miast o tradycjach rolniczych. Do Konkursu można też zgłaszać prace, które nie uzyskały nagród w pierwszej edycji Konkursu za 2021 rok.

Prace mogą być zgłaszane do Konkursu przez autorów, przy wsparciu promotorów, recenzentów, jednostki naukowej, instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych.

Do pobrania:
Regulamin Konkursu – Korzenie i Skrzydła

Na zgłoszenia czekamy do 31 grudnia 2023 r.
pod adresem: konkurs.mgr-dr@nikidw.edu.pl

Kontakt: Magdalena Trzaska
tel. 517 123 905
e-mail: konkurs.mgr-dr@nikidw.edu.pl