Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi 6 listopada zaprosił Koła Gospodyń Wiejskich na cykl webinariów, poświęconych tematyce etnograficznej.

Dla kół z każdego województwa odbędzie się osobne, 3-godzinne spotkanie, prowadzone przez eksperta z regionu. Na wykładzie zostanie zaprezentowana wiedza dotycząca specyfiki i zróżnicowania kultury ludowej regionu, w szczególności strojów ludowych danego obszaru.

Webinarium będzie składać się z dwóch części.

W pierwszej, poświęconej specyfice kultury ludowej województwa, podjęte zostaną następujące zagadnienia:
-historyczne i naturalne uwarunkowania wpływające na kulturę regionu
-zróżnicowanie kulturowe regionu na tle mapy województwa (regiony i grupy etnograficzne, mniejszości narodowe, etniczne, wyznaniowe)
-emblematyczne wyróżniki regionów i grup etnograficznych (obrzędy, kulinaria, strój, folklor)
-informacja o podstawowej bibliografii, netografii i instytucjach związanych z kulturą ludową regiony

Tematem drugiej części wykładu będzie strój ludowy jako wyraz tożsamości lokalnej:
-prezentacja charakterystyki strojów regionu, z odniesieniem do mapy województwa i współczesnych grup etnograficznych
-pozytywne i negatywne przykłady strojów stosowanych przez KGW
-informacja o podstawowych źródłach wiedzy na temat stroju (bibliografia, netografia, instytucje)

Uczestnicy będą też mieli możliwość zadawania pytań prowadzącym ekspertom.

Informacje i zapisy na stronie http://www.kgw.edu.pl Zapraszamy!

Kalendarium 

LP.

Województwo

Termin webinarium

Godziny

1.                

warmińsko-mazurskie

6 listopada 2023

17 – 20

2.                

pomorskie

7 listopada 2023

17 – 20

3.                

podkarpackie

8 listopada 2023

17 – 20

4.                

opolskie

9 listopada 2023

17 – 20

5.                

dolnośląskie

13 listopada 2023

17 – 20

6.                

kujawsko-pomorskie

14 listopada 2023

17 – 20

7.                

lubelskie

15 listopada 2023

17 – 20

8.                

lubuskie

16 listopada 2023

17 – 20

9.                

małopolskie

18 listopada 2023

9 – 12

10.             

łódzkie

20 listopada 2023

17 – 20

11.             

mazowieckie

21 listopada 2023

17 – 20

12.             

podlaskie

22 listopada 2023

17 – 20

13.             

śląskie

23 listopada 2023

17 – 20

14.             

świętokrzyskie

27 listopada 2023

17 – 20

15.             

wielkopolskie

28 listopada 2023

17 – 20

16.             

zachodniopomorskie

29 listopada 2023

17 – 20