Zespół SIGŻ CBR NIKiDW rozpoczął realizację projektu „Lekcja biblioteczna z bazą SIGŻ. Jego celem jest zaprezentowanie uczniom szkół średnich, jak w przystępny sposób, korzystając z zasobów elektronicznych biblioteki Instytutu, można uzyskać informacje z zakresu nauk rolniczych i wykorzystać je w procesie kształcenia zawodowego.

Podczas zajęć uczniowie, z pomocą prowadzących, podzielili biblioteki, ze względu na funkcję jaką pełnią oraz użytkowników, którzy korzystają z ich zasobów. Zdefiniowano również pojęcie biblioteki naukowej oraz informacji naukowej, ze szczegółowym uwzględnieniem jej cech i znaczenia w procesie edukacyjnym.

Aby w praktyczny sposób zgłębić zagadnienie bibliotek naukowych, uczniowie posłużyli się przykładem Centralnej Biblioteki Rolniczej NIKiDW, której warsztat informacyjny stanowią nie tylko materiały drukowane, ale i dokumenty elektroniczne, wśród których szczególną pozycję zajmuje baza System Informacji o Gospodarce Żywnościowej (SIGŻ). Młodzież poznała zasady wyszukiwania informacji w tej bazie oraz jej zawartość. Nauczyła się również jak poprawie sporządzać opis bibliograficzny.

Mamy nadzieję, że przekazana przez nas wiedza będzie wykorzystywana na bieżąco na lekcjach z przedmiotów zawodwych, a wspólnie spędzony czas zaowocuje zwiększonymi odwiedzinami uczniów w ich macierzystych, szkolnych bibliotekach oraz na stronie CBR NIKiDW (www.nikidw.edu.pl).

W ramach realizowanego projektu odwiedziliśmy następujące szkoły rolnicze:

• ZSCKR im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu – koordynator projektu p. Agnieszka Brela-Lasota
• ZSCKR w Bystrej – koordynator projektu p. Kinga Stępień
• ZSCKR w Marszewie – koordynator projektu p. Monika Błaszczyk
• ZSCKZ w Henrykowie – koordynator projektu p. Marta Cicha
• ZSCKR im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku – koordynator projektu p. Anna Skulimowska

Dziękujemy Dyrekcji tych szkół za umożliwienie przeprowadzania „Lekcji bibliotecznej z bazą SIGŻ”, koordynatorom za współpracę i poświęcony czas, a uczniom za ciekawe pytania i aktywny udział w prowadzonych przez nas zajęciach.

Tekst i fot.: Zespół SIGŻ