W dniach 20-22 października w Tarnogrodzie odbędzie się jubileuszowa 40. edycja Ogólnopolskiego Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej – wydarzenia, nie mającego precedensu w historii amatorskiego ruchu teatralnego. Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi jest jego współorganizatorem.

Ruch teatrów wiejskich ma w naszym kraju bardzo długą historię. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest zachowanie dziedzictwa niematerialnego i materialnego polskiej wsi, między innymi poprzez prezentację dawnych zwyczajów, obrzędów, prac domowych, pieśni, strojów ludowych czy sprzętów wchodzących w skład wyposażenia wiejskiej chaty.

W 1983 roku w Warszawie odbyła się konferencja teatralna, na której obwieszczono otwarcie ogólnopolskiego sejmikowania. Rok później w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury odbył się pierwszy Sejmik Teatrów Wsi Polskiej, z najciekawszymi widowiskami, wybranymi z ponad 60 uczestniczących w rejonowych przeglądach. To wtedy kronikarz wydarzenia zapisał: „Zdaliśmy sobie sprawę, że narodziło się coś naprawdę oczekiwanego i potrzebnego, z szansami na dłuższe trwanie”. Dorobek 40. lat potwierdza, że szanse zostały wykorzystane.

W czerwcu 2018 roku decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiki Wiejskich Zespołów Teatralnych i ogólnopolski ruch wiejskich teatrów zostały wpisane do Krajowego rejestru dobrych praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Jest to pierwszy wpis do polskiego rejestru dobrych praktyk w myśl Konwencji UNESCO z 2003 roku.

W dniach 20-22 października br. odbędzie 40. edycja Ogólnopolskiego Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej. Przez ten czas na scenie Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury wystąpiło prawie 800 zespołów, które przygotowały ponad 1900 widowisk, z czego większość wywodziła się z miejscowej kultury, obrzędów i zwyczajów.

W tym roku widzowie będą mogli podziwiać występy:

• Zespołu Ludowego TRADYCJA z Okleśnej/ Aleksander Fredro – Gwałtu, co się dzieje
• Zespołu Folklorystyczno-Obrzędowego SOŁTYSKI z Pawłowa / Swaty
• Zespołu SĄSIADECZKI z Korczowa i Okrągłego / Proszenie na wesele
• Kurpiowskiego Zespołu Folklorystycznego CARNIACY wraz z Zespołem Folklorystycznym KURPIOWSZCZYZNA z Myszyńca / Zaślubiny po kurpiowsku
• Zespołu Obrzędowego ZAWSZE RAZEM z Woli Gułowskiej / Na świętego Jana
• Zespołu Regionalnego im. A. Markiewicz z Bukówca Górnego / Westfaloki
• Regionalnego Zespołu PODEGRODZIE z Podegrodzia / Zmówiny
• Grupy Teatralnej WRZĄSOWICE z Wrząsowic / Adam Mickiewicz – Dziady cz. II
• Stowarzyszenia WZDOLSKIE KOŁOWROTKI z Bodzentyna / Międlenie lnu
• Zespołu Regionalnego CZARDASZ z Niedzicy / Pogrzebowiny
• Zespołu OCICANKI z Tarnobrzega / Zeniacka kowala

W ramach wydarzeń towarzyszących zaplanowano również:

• Seminarium „Co mi zostało z tamtych lat… – fakty, refleksje, w którym wezmą udział członkowie Rady Artystycznej, członkowie zespołów, gospodarze i przyjaciele.
• Wieczór Folkloru.
• Stoiska z rękodziełem i przysmakami regionalnymi.
• Promocję albumu wydanego z okazji 40-lecia Ogólnopolskiego Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej.
• Wystawę fotograficzną „Zobaczymy ich na scenie – zespoły i spektakle Sejmiku 2023”.
• Wystawę plakatów i afiszy – „40 lat ogólnopolskich sejmików”.
• Wystawę fotograficzką Bożeny Wojtaszek „Twarze Sejmików”.

Serdecznie zapraszamy!