15 października w Łódzkim Domu Kultury odbyła się VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Tańca i Muzyki Ludowej im. Jacka Lewandowskiego „5 MINUT DLA OBERKA”. Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi był współorganizatorem wydarzenia.

Jak co roku tancerze zmierzyli się w dwóch kategoriach:
-oberka tradycyjnego – dla par autentycznych,
-oberka stylizowanego – dla zespołów (grup) folklorystycznych.

Ocenie podlegały również kapele ludowe oraz choreografowie zespołów.

„5 MINUT DLA OBERKA” to nie tylko zmagania konkursowe, ale także szansa na międzypokoleniową wymianę doświadczeń i zapoznanie się z formami oberka różniącymi się w zależności od regionu. Po części konkursowej wszyscy zainteresowani tańcem tradycyjnym zostali zaproszeni na wspólną potańcówkę przy akompaniamencie kapel ludowych.


Konkurs, organizowany od 2018 roku, sprzyja kultywowaniu tradycji tanecznych oraz muzycznych, niezależnie od wieku czy reprezentowanego regionu. Umożliwia również pogłębienie wiedzy na temat oberka jako tradycyjnego tańca ludowego i rejestrację wybitnych tancerzy wiejskich – nosicieli tej bogatej tradycji tanecznej. Uzupełnienie formuły konkursu o potańcówkę pozwala na poszerzenie wiedzy na temat tak ważnego elementu dziedzictwa kulturowego w praktyce.

Tekst i fot. Łódzki Dom Kultury