15 października obchodzimy Dzień Kobiet Wiejskich, święto obchodzone na całym świecie od 2008 r., ustanowione rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Z tej okazji życzymy Wam, drogie Panie, satysfakcji z każdego dnia oraz docenienia Waszych działań!
 
Przy tej okazji, warto podkreślić jak ważną rolę w życiu społeczności lokalnej odgrywają kobiety. Identyfikują się z miejscem, w którym żyją i wkładają mnóstwo energii i serca w jego rozwój. Są ostoją tradycji i motorem postępu. Działają na wielu polach – są sołtyskami, członkiniami kół gospodyń wiejskich, prezeskami stowarzyszeń, działają charytatywnie, są głównymi animatorkami życia kulturalnego swojej wsi.
 
 
Pełnią też bardzo ważną rolę w kultywowaniu i pielęgnowaniu lokalnych obrzędów i sztuki ludowej. To bardzo często specjalistki z zakresu tworzenia pięknych wyrobów rękodzielniczych. Swoimi umiejętnościami chętnie dzielą się z najmłodszymi na rozmaitych kursach czy warsztatach artystycznych, dbając przy tym o przekaz międzypokoleniowy
 
Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i tekst
 
 
Red. A.S.