W sobotę 23 września, na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego odbyło się rozstrzygnięcie dwóch konkursów: na najładniejszy wieniec dożynkowy oraz Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o nagrodę Małżonki Prezydenta RP.

 

Do rywalizacji w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy przystąpiły reprezentacje czternastu województw. Specjalnej komisji konkursowej przewodniczyła dr Barbara Fedyszak-Radziejowska – Doradca Prezydenta RP. Z ramienia NIKiDW w pracach komisji uczestniczyła Elżbieta Osińska-Kassa – Pełnomocnik Dyrektora Instytutu. Po wnikliwej ocenie prezentowanych wieńców członkowie jury stanęli przed niełatwą decyzją wyłonienia laureatów. Ostatecznie I nagrodę otrzymało woje. świętokrzyskie, II woj. małopolskie, a III woj. wielkopolskie. Specjalne wyróżnienie przyznano wieńcowi z województwa śląskiego. Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser–Duda zapoznała się z werdyktem Komisji, a następnie złożyła gratulacje laureatom i wręczyła im dyplomy.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o nagrodę Małżonki Prezydenta RP były zwyczaje żniwne i dożynkowe. Główne zmagania odbyły się w lipcu w siedzibie Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze” w podwarszawskich Otrębusach. Tam zespoły z całej Polski przedstawiły słowno-muzyczne inscenizacje zwyczajów żniwnych i dożynkowych oraz wybrane potrawy. W sobotę (23 września) ogłoszono listę laureatów: I miejsce KGW w Sokolu (woj. pomorskie), II miejsce KGW „Na Obcasach” (woj. lubuskie), III miejsce KGW „Borowianki” (woj. śląskie).

Nagrody laureatom obu konkursów, wręczono dzień później podczas niedzielnego Ceremoniału Dożynkowego.

tekst: Rafał Karpiński

zdjęcia: Agata Rudnicka