Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłasza nowy program pod nazwą „Lekcje z Twórcą Ludowym”, który będzie skierowany do placówek powszechnego systemu szkolnictwa z obszarów wiejskich i twórców ludowych z terenu Rzeczpospolitej Polskiej – mistrzów wyróżniających się dorobkiem, chcących dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami z młodym pokoleniem. Celem programu jest ratowanie lokalnego dziedzictwa i tradycji oraz zapewnienie ciągłości autentycznej twórczości ludowej.

Priorytety Programu będą realizowane przez projekty edukacyjne i ich główny element: lekcje szkolne z udziałem twórcy ludowego. Efektem projektów ma być wzmocnienie bezpośredniego międzypokoleniowego przekazu tradycyjnych umiejętności artystycznych, rzemieślniczych i rękodzielniczych, dokonywany wewnątrz wspólnoty lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności zagrożonych zanikiem.

Program skierowany jest wyłącznie do szkół z obszarów wiejskich.

Czas realizacji projektów w ramach Programu: listopad 2023 r.

Termin nadsyłania zgłoszeń do edycji Programu na 2023 rok upływa 30 września 2023 r.

Zgłoszenia można przesyłać za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej. W pierwszym przypadku formularz należy wysłać na adres: Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi,
ul. Krakowskie Przedmieście 66, 00-322 Warszawa. Podpisany i zeskanowany formularz zgłoszenia można również wysłać (w jednym pliku) na adres:
lekcjeztworca@nikidw.edu.pl.

Projekty do realizacji w ramach Programu zostaną wybrane w terminie do 24 października 2023 r. Po tym terminie lista projektów zostanie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu. 

Organizatorem Programu jest Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi.

Partnerem merytorycznym NIKiDW przy realizacji Programu jest Stowarzyszenie Twórców Ludowych.

Budżet Programu NIKiDW „Lekcje z Twórcą Ludowym” edycji 2023 wynosi 50 000 zł.

Więcej informacji na stronie: https://nikidw.edu.pl/lekcje-z-tworca/

Do pobrania: ⇓
Regulamin Lekcje z Twórcą
Formularz wniosku o udział (doc)
Oświadczenie podatkowe (doc)

Osoby do kontaktu: Marcin Skrzecz: kom. 511 543 280 i Magdalena Trzaska 517 123 905