Łódzki Dom Kultury zaprasza tancerze, muzykantów do udziału w konkursie!
15 października 2023 r. odbędzie się VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Tańca i Muzyki Ludowej im. Jacka Lewandowskiego „5 MINUT DLA OBERKA”.

Jak co roku tancerze zmierzą się w dwóch kategoriach:

oberka tradycyjnego – dla par autentycznych
oberka stylizowanego – dla zespołów (grup) folklorystycznych.

Ocenie będą podlegały również kapele ludowe oraz choreografowie zespołów.

„5 MINUT DLA OBERKA” to nie tylko zmagania konkursowe, ale także szansa na międzypokoleniową wymianę doświadczeń i zapoznanie się z formami oberka różniącymi się w zależności od regionu. Po części konkursowej zapraszamy zainteresowanych tańcem tradycyjnym na wspólną potańcówkę przy akompaniamencie kapel ludowych.

Regulamin oraz karty zgłoszenia są dostępne do pobrania w załącznikach.

Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 26 września 2023 roku poprzez pocztę elektroniczną na adres: osrodekregion@ldk.lodz.pl
lub pocztę tradycyjną na adres:

Łódzki Dom Kultury
Dział Dziedzictwa Kulturowego i Folkloru Regionów
ul. Traugutta 18
90-113 Łódź.

Konkurs, organizowany od 2018 roku, sprzyja kultywowaniu tradycji tanecznych oraz muzycznych, niezależnie od wieku czy reprezentowanego regionu. Umożliwia również pogłębienie wiedzy na temat oberka jako tradycyjnego tańca ludowego i rejestrację wybitnych tancerzy wiejskich – nosicieli tej bogatej tradycji tanecznej. Uzupełnienie formuły konkursu o potańcówkę pozwala na poszerzenie wiedzy na temat tak ważnego elementu dziedzictwa kulturowego w praktyce.

Więcej informacji: https://www.ldk.lodz.pl

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi jest współorganizatorem tego wydarzenia.

łódzkie Zapowiedzi Imprez
Łódzki Dom Kultury Map