Staromiejski Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Marii Skłodowskiej-Curie został założony w 2008 roku. W ramach zajęć na SUTW odbywają się wykłady ogólnouniwersyteckie, które omawiają szeroko pojęte treści humanistyczno-przyrodnicze. Wykładom towarzyszą seminaria o różnorodnej tematyce prowadzone przez dziennikarzy, historyków, etnografów czy historyków sztuki. W ramach zajęć uniwersyteckich odbywają się także warsztaty z rysunku i malarstwa oraz gimnastyka dla seniorów. Organizowane jest również zwiedzanie ciekawych miejsc stolicy pod opieką przewodnika, czyli „Warszawa na nowo odkryta”.

 SUTW współpracuje także z Filharmonią Narodową oraz warszawskimi teatrami, które przekazują słuchaczom bilety ze specjalną zniżką.

Słuchacze SUTW mają również możliwość wzięcia udziału we wszystkich wydarzeniach organizowanych przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa podczas których mogą uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez uznanych twórców ludowych z różnych dziedzin sztuki ludowej. Organizowane są również wyjazdy studyjne do skansenów i parków krajobrazowych w celu poznania dziedzictwa kulturowego wsi i dziedzictwa przyrodniczego.

Sekretariat Staromiejskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 11:00-13:00 (z wyjątkiem środy)
tel. (22) 380 98 46
sekretariat.sutw@nikidw.edu.pl

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi
ul. Krakowskie Przedmieście 66, 00-322 Warszawa

****

Szanowne studentki i studenci!!!

Informujemy, że zapisy na I semestr roku akademickiego 2023/2024 rozpoczną się
18 września 2023 r.
i będą prowadzone w godzinach 11.00-13.00
w Sali Seminaryjnej Uniwersytetu.

Czesne można uiszczać na miejscu gotówką lub
wpłacać na podane konto Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi:
41 1130 1017 0020 1557 9120 0001
z dopiskiem „Czesne SUTW I semestr 2023/2024″. Wysokość czesnego 180 zł.

Serdecznie zapraszamy!