W sobotę, 9 września zapraszamy do siedziby Instytutu przy ul. Krakowskie Przedmieście 66 na  specjalne spotkanie z kulturą ludową w ramach 31 edycji Europejskich Dni Dziedzictwa. W tym roku EDD zorganizowane są pod hasłem: „Żywe dziedzictwo – tradycja od pokoleń”. Wydarzenie odbędzie się w godzinach 13.00 – 21.00.

Rozpoczniemy prezentacją przysmaków kuchni regionalnych przygotowanych przez Panie z kół gospodyń wiejskich z trzech województw: śląskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. Oprócz tradycyjnej żywności nie zabraknie wyrobów rękodzielniczych wykonanych przez artystów i rzemieślników ludowych. Można też będzie poznać tajniki ich wytwarzania na specjalnych warsztatach z twórcami. Będzie można nauczyć się wyrobu ceramiki iłżeckiej, wycinanki świętokrzyskiej czy poznać  podlaską sztukę tworzenia „małych cudów” ze słomy, a także pomalować płot pod czujnym okiem mistrzyń z Zalipia czy spróbować swych sił w grze na cymbałach wileńskich.

W tym roku Instytut proponuje „Sztafetę pokoleń. Mistrz i Uczeń”. Pragniemy w ten sposób pokazać, jak naturalnie przekazywana jest tradycja; gdy starsi – jako dysponenci wiedzy i umiejętności − uczą młodszych, by kiedyś także oni osiągnęli mistrzostwo w swoich dziedzinach.

 Od godziny 15.00 na scenie przed Instytutem królować będzie muzyka i taniec w wykonaniu kapel i zespołów folklorystycznych. Usłyszymy melodię od Tatr po Warmię i Mazury. W przerwie między występami a potańcówką będzie można przećwiczyć tańce ludowe pod okiem profesjonalnego instruktora.

Idea Europejskich Dni Dziedzictwa narodziła się w 1985 roku w Granadzie. Dziś to największy projekt społeczno-edukacyjny na naszym kontynencie, w którym uczestniczy pięćdziesiąt krajów. Polska dołączyła do niego w 1993 roku. Myślą przewodnią tego święta jest angażowanie europejskiej społeczności w opiekę nad dziedzictwem kulturowym, prezentowanie jego różnorodności i wzmacnianie dialogu międzykulturowego.

Co roku EDD organizowane są pod innym hasłem przewodnim. Tegoroczne hasło, wskazane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, związane jest z jubileuszem 20-lecia uchwalenia konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego  a także 10-leciem Krajowej listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Szczegółowy program:

13.00 – 18.00 – Prezentacja na stoiskach specjałów kuchni regionalnych i ginącego rękodzieła twórców ludowych i rzemieślników.

14.00 – 17.00 – Warsztaty z twórcami ludowymi: sala Marii Skłodowskiej-Curie i hol dolny Instytutu.

14.45 – Oficjalne otwarcie na scenie.

15.00 – 17.30 – Występy zespołów i kapel ludowych.

Pomiędzy występami kilkuminutowe wejścia, podczas których prowadzone będą na scenie rozmowy z twórcami ludowymi i członkiniami KGW.

17.30 – Zakończenie występów na scenie.

17.30 – 18.00 – Warsztaty tańców ludowych z instruktorem.

18.00 – 21.00 – Potańcówka z muzyką na żywo w wykonaniu kapel ludowych w SALI ODCZYTOWEJ INSTYTUTU

Serdecznie zapraszamy!