Miło nam poinformować Państwa, że właśnie ukazał się trzeci numer kwartalnika Kultura Wsi wydawanego przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Tematem przewodnim tego numeru są zagadnienia związane z rolą i znaczeniem rękodzieła ludowego w kontekście życia mieszkańców dawnej i współczesnej wsi. Zapraszamy do lektury!

Rzemiosło ludowe od wieków odgrywało ważną rolę w życiu codziennym mieszkańców polskiej wsi. Początkowo wiele podstawowych narzędzi rolniczych i prostych domowych sprzętów chłopi wykonywali we własnym zakresie, korzystając z ogólnie dostępnych surowców. Umiejętności takie jak tkactwo, koszykarstwo, plecionkarstwo, powroźnictwo funkcjonowały w rodzinach wiejskich i przekazywane były z pokolenia na pokolenie. Inne zawody, jak garncarstwo, bednarstwo, stolarstwo, kołodziejstwo, rymarstwo, kowalstwo wymagały systematycznej nauki i specjalnych umiejętności.

Jeszcze do początku XX wieku rzemiosło na wsi kwitło. Sytuacja uległa zmianie po II wojnie światowej wraz z przekształceniami społeczno-gospodarczymi. W tym numerze postaramy się odpowiedzieć na pytanie, co można zrobić by te dawne zawody nie zaginęły oraz jak zachęcić młodych ludzi do kontynuowania tradycji rodzinnych czy lokalnych.

Rozpoczynamy od artykułu „Ludowe rękodzieło i rzemiosło – garść refleksji”, by przybliżyć Państwu historię tej dziedziny wytwórstwa, pokazać jak zmieniała się na przestrzeni lat oraz jak funkcjonuje we współczesnych realiach.

Piszemy nie tylko o ginących zawodach, ale również o profesjach, które dziś właściwie już nie funkcjonują. Przykładem jest sitarstwo, rzemiosło silnie związane z jednym z polskich miast – Biłgorajem. O życiu biłgorajskich sitarzy z Dorotą Skakuj z Muzeum Ziemi Biłgorajskiej rozmawiała Magdalena Trzaska.

Ginące zawody to nie zawsze zajęcia, z którymi można się zaznajomić podczas wizyty w muzeum czy skansenie. Wiele z nich doskonale sprawdza się we współczesnym świecie i mogą stać się alternatywą dla młodych ludzi, na ich przyszłą karierę zawodową. Sprawę tę poruszamy dwóch artykułach – „Rękawice furmańskie – od tradycji do nowoczesności” autorstwa Urszuli Lis, oraz w wywiadzie z Marcinem Szydłowskim z Wioski Ginących Zawodów i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Roskoszy.

W dziele „Z kart historii” przedstawiamy historię rodziny Ulmów, która oddała swoje życie za pomoc Żydom w czasie II wojny światowej. 10 września 2023 roku w Markowej odbędzie się beatyfikacja „Sług Bożych Ulmów, a świadectwo ich heroicznej miłości stanie się jeszcze bardziej znane na całym świecie”.

Numer 3 kwartalnika „Kultura Wsi” jest wzbogacony o dodatek dożynkowy poświęcony tradycjom żniwnym i dożynkowym.

Życzymy miłej lektury!

link do prenumeraty:
https://nikidw.edu.pl/formularz-zgloszeniowy-prenumeraty-kwartalnika-kultura-wsi-na-rok-2023/

na stronie:
https://nikidw.edu.pl/czasopismo-kultura-wsi/