Ministerstwo Rolnictw i Rozwoju Wsi zaprasza do udziału w konkursie, który skierowany jest do wszystkich niesamowitych kobiet zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich – „Kobiety dla Polskiej Wsi”! 🏡

Inicjatorem konkursu jest Rada Kobiet w rolnictwie.

Ten konkurs jest okazją, aby wyróżnić i promować wyjątkowe kobiety, które oddają swoje serce i siłę dla rozwoju obszarów wiejskich. Dzięki Waszemu działaniu wieś staje się lepszym miejscem!

Kategorie, w których możesz zabłysnąć:
🌾 Kobieta Rolnik
👩‍💼 Kobieta Przedsiębiorca
🎭 Kobieta Kultury Ludowej
🤝 Kobieta Społecznik
🏛 Kobieta Samorządowiec
🚀 Kobieta Innowacyjna
🥗 Kobieta promująca zdrowy styl życia
📚 Kobieta w Nauce
🛡 Kobieta Ambasador bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym

Kto może być Kandydatką?
Zapraszamy do udziału kobiety spełniające jeden z tych warunków:
1️⃣ Prowadzące lub pracujące w gospodarstwie rolnym 🚜
2️⃣ Prowadzące działalność gospodarczą na wsi lub dla mieszkańców wsi 🏡💼
3️⃣ Aktywnie działające społecznie, kulturalnie lub oświatowo na obszarach wiejskich 🌳🤝

Jak zgłosić Kandydatkę?
Zgłoszeń dokonywać mogą: ARiMR, #KRUS, jednostki doradztwa rolniczego, KOWR, instytucje naukowo-badawcze, związki i organizacje rolnicze, wojewoda, marszałek województwa, starosta, prezydent miasta, burmistrz, wójt, sołtys, fundacje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe oraz koła gospodyń wiejskich zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich.

Zgłoszenia przyjmowane są do 12 września 2023 r. do godz. 11.00.

1️⃣ Wypełnij formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie 👉 http://bit.ly/mrirw2308
2️⃣ Wyślij go za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracyjnych ePUAP lub pocztą tradycyjną na adres: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, z dopiskiem: „Konkurs pn. 'Kobiety dla Polskiej Wsi'”

Nagrody dla naszych wyjątkowych laureatek wręczymy podczas konferencji zorganizowanej przez Radę Kobiet w rolnictwie w październiku 2023 r.