Wakacyjny projekt NIKiDW polega na organizacji w wybranych gminach wiejskich lub miejsko-wiejskich warsztatów wakacyjnych, których aktywności będą związane z tradycyjną kulturą ludową danego regionu etnograficznego. W trakcie zajęć dzieci i młodzież będą uczestniczyć w warsztatach z lokalnymi twórcami ludowymi, gdzie będą uczone m.in. rękodzielnictwa, tańców ludowych.

Warsztaty będą trwać od 21 do 31 sierpnia 2023. r.

Od dzisiaj ruszyły pierwsze warsztaty z zakresu rękodzielnictwa, których elementem przewodnim będzie twórczość ludowa i tradycja.

Zapraszamy Wszystkich młodych adeptów sztuki ludowej!

Wstęp wolny! 

Warsztaty będę odbywać się w 5 miejscach (4 województwach):

-Muzeum etnograficznym w Toruniu (woj. kujawsko-pomorskie)

-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Mykanowie (woj. śląskie)

-Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Łysych (woj. mazowieckie)

-Miejskim Centrum Kultury w Boguchwale (woj. podkarpackie)

-Osadzie pasterskiej w Cięcinie (woj. śląskie)

Zapraszamy do zapoznania się z programem warsztatów w poszczególnych miejscowościach.

W razie pytań proszę o kontakt z wykonawcą warsztatów, który jest podany przy każdym ramowym programie warsztatów  w danej miejscowości.

Cykl kreatywnych warsztatów dla dzieci i młodzieży z zakresu rękodzielnictwa, których elementem przewodnim będzie twórczość ludowa i tradycja będą odbywać się w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Mykanowie.

  • Warsztaty w Osadzie pasterskiej w Cięcinie zorganizowane zostaną w czterech formach, o takiej samej tematyce dla obydwóch grup wiekowych (8-11 i 12-15) niemniej z dostosowaniem narzędzi dydaktycznych do możliwości percepcyjnych każdej grupy wiekowej. Warsztaty poprzedzone będą krótkimi wykładami nawiązującymi do tradycji wsi karpackiej, szczególnie w aspekcie historii wypasu owiec na halach, specyfiki muzyki folklorystycznej oraz rękodzieła, zarówno artystycznego jak i użytkowego.

 

  • Uczestnicy warsztatów w Muzeum etnograficznym w Toruniu będą szlifować swój warsztat z zakresu rękodzielnictwa i tańców ludowych.

 

  • Uczestnicy warsztatów w MIEJSKIM CENTRUM KULTURY W BOGUCHWALE będą uczestniczyć w warsztatach z zakresu rękodzieła i tańców ludowych. Warsztaty skierowane są dla dzieci i młodzieży z terenu województwa podkarpackiego z zakresu rękodzielnictwa i tańców ludowych.

Zapraszamy uczestników w wieku:

8 lat – 11 lat – liczba do 12 osób

12 lat – 15 lat – liczba do 12 osób

                       Ramowy Program Warsztatów

 

  • Warsztaty organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Łysych dotyczyć będą rękodzielnictwa oraz muzyki kurpiowskiej.