Już wkrótce Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprezentuje nowy program pod nazwą „Lekcje z Twórcą Ludowym”, który będzie skierowany do placówek powszechnego systemu szkolnictwa z obszarów wiejskich i twórców ludowych z terenu Rzeczpospolitej Polskiej – mistrzów wyróżniających się dorobkiem, chcących dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami z młodym pokoleniem.

Priorytety Programu będą realizowane przez projekty edukacyjne i ich główny element: lekcje szkolne z udziałem twórcy ludowego.

Efektem projektów ma być wzmocnienie bezpośredniego międzypokoleniowego przekazu tradycyjnych umiejętności artystycznych, rzemieślniczych i rękodzielniczych, dokonywany wewnątrz wspólnoty lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności zagrożonych zanikiem.

Celem programu jest ratowanie lokalnego dziedzictwa i tradycji oraz zapewnienie ciągłości autentycznej twórczości ludowej.

Szczegóły projektu niebawem!