Przypominamy! To ostatnie dni, aby wziąć udział w Konkursie „Zachowaj tradycje – (nie)ginące zawody, umiejętności i obyczaje. Teraz drewno”.
 

Do udziału w Konkursie zapraszamy autorów prac wykonanych z drewna i inspirowanych tradycją.


Konkurs realizowany jest w ramach projektu „(Nie)ginące zawody, umiejętności i obyczaje w społecznościach wiejskich – Mazowsze i Polska Wschodnia” wdrażanego przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i finansowanego w ramach programu „Nauka dla Społeczeństwa” Ministerstwa Edukacji i Nauki.


Prace wykonane z drewna, o charakterze zarówno artystycznym, jak i użytkowym, można zgłaszać w ramach trzech kategorii konkursowych:

I. Sztuka ludowa
II. Rękodzieło ludowe

III. Rzemiosło ludowe


Konkurs składa się z dwóch etapów – regionalnego i ogólnopolskiego. W ramach pierwszego etapu zainteresowani udziałem przesyłają opis swojej pracy, w formie elektronicznej lub tradycyjnej, na adres odpowiedniego biura regionalnego, określonego w regulaminie Konkursu.


Opisy prac można nadsyłać do 31 sierpnia br.
WIĘCEJ ⇓
Fot. z Archiwum NIKiDW