Koła gospodyń wiejskich pełnią bardzo ważną rolę w środowisku wiejskim. Na przestrzeni lat organizacje te pielęgnowały polską tradycję, promowały sztukę ludową i jednocześnie wywierały silny wpływ na rozwój polskiej wsi. Dziś jest podobnie, chociaż krąg zainteresowań i obszar działania tych organizacji znacznie się poszerzył.

Obecnie Koła Gospodyń Wiejskich angażują się w decyzje na szczeblu lokalnym, chcą wpływać na problemy społeczne. Inicjują wydarzenia kulturalne, zajmują się odnawianiem świetlic wiejskich, prowadzą zajęcia sportowe, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze. Działają na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet z rejonów wiejskich. Zależy im na integracji społeczności lokalnej. Członkinie kół pracują też nad rozwojem osobistym, biorąc udział w różnego rodzaju kursach i szkoleniach.

Zakres działalności kół gospodyń wiejskich jest systematycznie wzbogacany o nowe inicjatywy i dostosowywany do zmieniających się warunków, tak by sprostać oczekiwaniom mieszkańców. Aktywność tych organizacji na wsiach i w gminach jest prowadzona w ramach współpracy z organizacjami młodzieżowymi, ochotniczymi strażami pożarnymi, spółdzielczością wiejską, organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej.

Współczesne kobiety widzą potrzebę modernizacji wsi, jej odnowy, korzystania z możliwości finansowych, zarówno krajowych, jak i na szczeblu unijnym. Dzięki wspólnemu działaniu wpływają na poprawę wizerunku wsi i stwarzają przyjazne miejsce do życia dla członków swojej społeczności.

Dla wielu kobiet członkostwo w kole gospodyń to również doskonała okazja do spotkań i oderwania się od codziennych zmartwień. Należąc do takiej organizacji czują się silne, bardziej zaradne i przede wszystkim doceniane.

Drogie Panie z kół gospodyń wiejskich jak widzicie Wasza rola jest nieoceniona i bardzo chcemy, żeby praca, którą wykonujecie była szeroko propagowana wśród całego społeczeństwa. Dlatego zachęcamy Was do przysyłania informacji o tym co robicie, by w waszej wsi żyło się lepiej i jak przyczyniacie się do kultywowania lokalnej kultury. Piszcie o działalności swoich kół, o ich osiągnięciach i planach na przyszłość.

Przesłane przez Was materiały zostaną umieszczone na stronie internetowej Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, w specjalnej zakładce, dedykowanej kołom gospodyń wiejskich – Kronika KGW – https://nikidw.edu.pl/kategoria/kronika-kgw/. To bardzo ważne by o Waszej aktywności dowiedziało się jak najwięcej osób.

Informacje o działalności kół gospodyń wiejskich prosimy przesyłać na adres: promocja@nikidw.edu.pl