W dniach 19-20 maja odbyły się coroczne Dni SGGW. Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi uczestniczył w tym wydarzeniu. Na naszym stoisku można było zdobyć informacje na temat działalności Instytutu, zasobów Centralnej Biblioteki Rolniczej oraz systemu SIGŻ (System Informacji o Gospodarce Żywnościowej).

Wszyscy zainteresowani mieli możliwość nabycia publikacji Instytutu, w tym kwartalnika Kultura Wsi oraz książki „Cudowne lekarstwo i inne bajki ludowe”, gier edukacyjnych – „Tajemnice ludowego kuferka” i „Tradycyjne zabawki” oraz puzzli dla dzieci z obrazami twórców ludowych, a także otrzymania materiałów promocyjnych.

Namiot NIKiDW umiejscowiony był w pobliżu stoisk Wydziału Socjologii i Pedagogiki SGGW oraz Fundacji Polski Instytut Rozwoju Rodziny, z którymi Instytut realizuje projekt pt. „(Nie)ginące zawody, umiejętności i obyczaje w społecznościach wiejskich – Mazowsze i Polska Wschodnia” w ramach Programu dotacyjnego MEiN „Nauka dla Społeczeństwa”. Instytut będzie organizatorem konkursu pt. „Zachowaj tradycje – (nie)ginące zawody, umiejętności i obyczaje. Teraz Drewno!” poświęconego promowaniu tradycyjnych zawodów i umiejętności związanych z obróbką drewna. Na stosikach swoje umiejętności artystyczne prezentowali twórcy ludowi pracujący w drewnie.